We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

SGK alacakları sürüncemede bırakılmamalı

2 4 1
24.09.2021

Yargı mercilerinin iş yükünü azaltmak ve kısa süre içinde uyuşmazlıkları çözmek amacıyla Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, 1/1/2018 tarihinden itibaren arabulucuya başvurulması, dava şartı haline getirilmiştir.

Dolayısıyla 1/1/2018 tarihinden itibaren kanundan, bireysel veya toplu iş sözleşmesinden doğan alacaklar ve tazminatlar ile işe iade davaları için arabulucuya başvurmadan dava açılamamaktadır.

Arabuluculuk yoluyla çözümlenen hukuki uyuşmazlıklar konusunda arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varılması halinde bir anlaşma belgesi düzenlenmektedir. Anlaşmanın gereklerinin taraflardan herhangi biri tarafından yerine getirilmemesi durumunda, diğer taraf arabuluculuk anlaşma belgesini yetkili mahkemeye ibraz ederek icra edilebilirlik şerhi verilmesini talep ettiği takdirde, bu belgeye yetkili mahkeme tarafından şerh verilmesi ile birlikte ilâm niteliğinde belge vasfını kazanarak mahkeme kararı gibi icra edilebilmektedir.

Arabulucu ile avukatlar ve taraflarca birlikte imza altına alınan arabuluculuk anlaşmaları ise doğrudan ilam niteliğinde belge vasfına haiz olmaktadır.

Hal böyle olmakla birlikte, arabulucu tarafından düzenlenen anlaşma belgesinin gereklerinin taraflarca yerine getirilmesi halinde icraya konu bir durum olmayacağından, anlaşma belgesinin ilam niteliği kazanmasına da ihtiyaç olmayacaktır.

SGK, her durumda anlaşma belgesinin ilam niteliği kazanmış olması şartını........

© Karar


Get it on Google Play