We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Osmanlılar ve Türkçe

42 4 0
02.05.2019

Mûsıkî zevkimiz zehirlendiği için bayatî makamı da bilinmez…

Fakat dil konusunda bayatîden ırlayan yazarlara hâlâ rastlanıyor!

Esasen “bayatî” Oğuzların bayat boyunun makamı olmalı. Bayatî, “Bayat”a, “Bayat boyuna” mahsus demek. Bayatlar hakkında malûmat kaynaklardan bulunabilir. Bu boyun mûsıkiye âşina evlatları olduğu gibi, büyük şairleri de vardır. Fuzûlî bunlardan en başında gelir. 21. Yüzyılda dahi soruluncaTürkçenin en büyük şairi kimdir” sorusuna “Fuzûlî’dir” desek hata olmaz!

Elbette Osmanlı’da çok şair bulunur, Bâkî’si var, Nâbî’si var, Nedim’i var, Galib’i var. Cumhuriyet’e devreden Âkif’i var, Hâşim’i var, Yahya Kemal’i var. Hatta bu listeye Necip Fazıl ve Nazım Hikmet’i de ekleyebiliriz. Bunlar olmasa hâlimiz nice olurdu? Var mı bunlardan büyük şairiniz? Hodri!

Fuzûlî Türkçe mi yazdı, Osmanlıca mı?

Hadi çıkın işin içinden!

Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge

Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı

(Ne yanar bana gönül ateşinden başkası

Ne açar kapımı sabah rüzgârından gayrısı)

Bu Fuzûlî Türkçesidir. Halis Türkçe’dir, Türkçe’nin Bağdat’tan gelen diriltici nefesidir. “Hayır bu........

© Karar