We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kutsal topraklar

19 10 4
05.06.2022

Toprakların da bir hafızası vardır.

Topraklar da üzerinde yaşanan tarih gibi yorgun düşer; üzerinde canlı olarak yaşanan zamanın ruhundan beslenir.

Topraklar da bize ayna olan bir karaktere sahiptir. Topraklar da bizim duygularımızın aktığı kanaldan beslenir, düşüncelerimizin ateşiyle ısınır...

***

Bizim hafızamız, toprakların da hafızasıdır. Toprakların “yazılmış hikâyesi” bizim hikâyemizde mündemiçtir, “yazılmamış hikâyesi” ise kaderimizde saklıdır. Tarih toprakta akar, tarih toprağa akar...

Gelenek toprağa sığınır, toprakta yükselir ve belki toprakta yok olur. Gelenek toprakta kök salar tarihe. Toprakla derinleşir ve büyür. Kayda düşülen yerin adı topraktır.

Topraktır, insanın ihtiyarlığı gibi bakıp kendi geçmişini görebildiği. Topraktır sesine en derinden güvenebileceği. Topraktır dünü, bugünü ve geleceği...

***

Kutsalda, toprakta tasavvurumuzun kodları saklıdır. Mekke’nin, Medine’nin, Buhara’nın varlığıyla ontolojik bir rabıtamız vardır. Varlıkları istikametimizin işaret levhalarıdır.

Kutsallar ile seçilir gidilecek istikamet. Kutsallar ile tespit edilir bulunduğumuz zaman ve yer.

Türkiye’dir, topraklarının hafızası tıpkı kutsal topraklar gibi ak pak olan. Türkiye’dir Rum elinin bir vakitler Müslüman kılındığı, vatan........

© Karar


Get it on Google Play