We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Muhatap kim?

29 6 1
25.09.2021

Kürt meselesi temel olarak Kürtlerin siyasi irade kullanma, kültürel-sosyal bütünlüklerini koruma talebi etrafında yaşanan ve çeşitli yollarla ifade edilen siyasallaşmayla ilişkili bir sorun.

Böyle sorununu, sıkça yapıldığı gibi, salt eksik demokrasi yaklaşımıyla ele almak mümkün değildir. Böyle olunca, sorunun çözümü, demokrasinin standart kurallarının yerine getirilmesinin ötesine geçer.

Çözüm, yenileyici, kurucu bir çerçeveyi, toplumsal ve siyasal bir sözleşmeyi, iktidar kullanımı ve paylaşımı bakımından yerelleşmeyi gerektirir. Sorun derinleştikçe, örneğin bugün olduğu sınır ötesini kuşattıkça. Suriye’ye uzandıkça, başka araç ve aktörlerin de devre de olması kaçınılmaz hale gelir.

Ancak hangi yolla?

Kürt sorunu tatmin edilmesi gereken talepler etrafından ele alınınca, doğal olarak talep sahiplerine gönderme yapar. Velhasıl bu tür bir sorunun tarafı vardır, muhatabı bulunur. Onları dikkate almayı, dinlemeyi, ortak bir çerçeveyi birlikte inşa etmeyi icap ettirir.

Kürt meselesinde muhataplık meselesi, 2013-2015 arası çözüm sürecinin ülke siyaset belleğine kazandırdığı en önemli girdidir. Muhtemel yeni bir çözüm sürecinin “onsuz olmaz” unsurudur.

Kılıçdaroğlu’nun Kürt meselesiyle çıkışının en kritik yanı, bu nedenle, muhataplık meselesidir.........

© Karar


Get it on Google Play