Amnesty: politie treedt veel te hard op tegen demonstranten, grondrechten in gevaar

Historicus

Laat je absoluut niet opjuinen door partijgenoten die wel maatregelen eisen maar niet precies formuleren wat die maatregelen dan moeten zijn. Dan word je namelijk bij de neus genomen. Eerst door hen en daarna door Mark, die zal zeggen hoe goed hij begrijpt dat dit de laatste waarschuwing was.

Eigenlijk zou U een bijeenkomst willen met veel onderlinge waardering en harmonie maar het ziet er naar uit dat het ditmaal serieus ongezellig wordt. U bent gekomen om de puntjes op de i te zetten. U laat zich niet langer met een kluitje in het riet sturen. Mark heeft beloofd dat hij de instroom van asielzoekers substantieel zal terugbrengen. Nu wenst U boter bij de vis.

Met Marokko is na lang onderhandelen een overeenkomst tot stand gekomen over het terugnemen van afgewezen asielzoekers. Die blijkt voor geen meter te werken. Wij brave Nederlanders zijn weer eens in de luren gelegd zoals dat gebeurt met het braafste jongetje van de klas. U bent hierdoor extra geprikkeld. Misschien moet ons land het vluchtelingenverdrag maar eens opzeggen. Henk Kamp acht een vertrek uit de EU niet uitgesloten. Geen kleine jongen, die Henk Kamp met zijn motorfiets.

U gaat dus boos worden. Vooraanstaande partijbaronnen en Kamerleden zullen zich tot tolk maken van uw onvrede, althans een beetje. Mark en Eric trekken het boetekleed aan. Ik ken U: net voor het bier en de bitterballen binnenkomen, geeft U ze een laatste waarschuwing. Dat althans gaan de commentatoren naderhand op de televisie zeggen. Ongekend harde tik op de vingers. Zijden draadje. Geduld op. Welke druppel zal de emmer laten overlopen?

U gaat gelijmd naar huis, lieve VVD’ers.

Toch wil ik een paar belangrijke feiten meegeven, dingen die te maken hebben met de planeet zoals hij is, en niet met de schijnwereld die ze in Den Haag altijd voor ogen hebben. Voor het gemak doe ik dat puntsgewijs.

1. Het is zinloos afspraken na te streven met andere landen over het terugnemen van afgewezen asielzoekers. Daar doen ze niet aan mee en anders blijft de overeenkomst in hun ogen een vodje papier. Waarom zouden ze probleemgevallen terug nemen? Laten die Europeanen ze lekker zelf houden. Bovendien sturen emigranten veel harde deviezen naar hun familie thuis. Regeringen in Afrika en Azië willen die bron van harde deviezen niet missen. Ook maken ze zich niet populair als ze gaan handhaven namens de voormalige koloniale mogendheid, want zo wordt de EU aan de andere kant van onze buitengrenzen wel gezien. Nu kunnen we dreigen met het intrekken van ontwikkelingshulp en handelsboycots maar dan vinden de betrokken landen wel andere partners: Rusland, China, India, Brazilië. Turkije is een geval apart. Erdogan houdt in ruil voor idem zoveel miljarden Syriërs vast. Het is de vraag hoe lang hij dat volhoudt. En let op: Erdogan kan óns chanteren, wij hém niet. Het is de vraag of dit zo verkieslijk is.

2. Je kunt de grenzen niet sluiten. Tenminste dat kan wel maar dan moet U zich afvragen of U met de gevolgen daarvan kunt leven. De enige manier om de asielstroom substantieel te verminderen is het aanleggen van een nieuw ijzeren gordijn. Wie probeert binnen te komen, wordt beschoten. Een enorme vloot aan patrouillevaartuigen verhindert bootvluchtelingen te landen. Het redden van drenkelingen wordt verboden. Als Nederland op advies van Henk Kamp de EU verlaat zal het een dergelijk ijzeren gordijn langs de eigen grenzen moeten leggen. En natuurlijk de kusten scherp bewaken met pijlsnelle patrouilleboten.

Besef bij dit alles terdege wat het tevens betekent: het aangaan van een bewapeningswedloop met de smokkelorganisaties, die steeds slimmere manieren zullen zoeken om hun klanten toch binnen te loodsen. En ook vinden.

De achterkant is net zo belangrijk als de voorkant. Iedereen zal zich permanent en overal moeten onderwerpen aan uitgebreide identiteitscontroles. Anders vissen wij de illegalen en ongewensten er niet uit. Burgers zullen een aantal hinderlijke bejegeningen over zich heen moeten laten komen als ze onder elkaar willen blijven. Vergelijk het met de controles van rekeninghouders door de bank, die wil weten of er geld wordt wit gewassen.

3. Men zal op het congres veel over wetten en regels beginnen. Zo van: roep twee verschillende soorten asielgerechtigden in het leven. Maak gezinshereniging lastiger. Leg ze niet zo in de watten. Wees heel zuinig met het verstrekken van de Nederlandse nationaliteit. Zeg internationale verdragen op. Dat zal de instroom van asielzoekers niet verminderen. Die mensen laten zich door regelgeving namelijk niet afschrikken. Anders onderneem je niet zo’n gevaarlijke tocht om in een ander deel van de wereld een nieuw leven te beginnen. Dat is eenvoudige volkslogica.

Dit zijn de feiten. Hier kunt U niet omheen. Laat U absoluut niet opjuinen door partijgenoten die wel maatregelen eisen maar niet precies formuleren wat die maatregelen dan moeten zijn. Dan word je namelijk bij de neus genomen. Eerst door hen en daarna door Mark, die zal zeggen hoe goed hij begrijpt dat dit de laatste waarschuwing was.

En U loopt naar de auto met het gevoel dat U net door een handige verkoper in de luren bent gelegd. Ik moet nu denken aan mijn vader, die zich eens een tweedehands Volvo aan liet smeren die hij eigenlijk niet wilde hebben. De manier waarop hij binnen kwam. Dat verlegen lachje. Dat half verontschuldigende. Hij had zich laten besodemieteren. Hij begreep het zelf. Mijn moeder begreep het nog beter.

Loop niet met zo’n gevoel naar die wagen van U.

Wat dan? Besef dat de asielinstroom alleen gestopt kan worden met onmenselijke middelen. Vraag U af of een Volkspartij voor Vrijheid en Democratie het zich moreel en ideologisch kan veroorloven zulke middelen toe te passen. Als het antwoord “ja” luidt, heeft het U iets over Uzelf geleerd dat U tot nog toe met alle macht wilde ontkennen. Maar nu staat U voor de spiegel en ziet een scherp gelijkend portret zonder de retouches die de kern van Uw wezen tot nog toe verdoezelden.

Luidt het antwoord daarentegen “nee” dan kunt U in de partij een realistische discussie starten over de vraag: “Hoe leiden we de asielinstroom in goede banen?” Een alternatief is er dan niet tenzij U zich wilt verliezen in hersenschimmige debatten over regelgeving. Maar dat leidt, zoals U inmiddels weet, nergens toe.

Een fijn congres toegewenst.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: hebben de kinderen van Kaag gelijk?

Meer over:

QOSHE - Lieve deelnemers aan het congres van de VVD, - Han Van Der Horst
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Lieve deelnemers aan het congres van de VVD,

7 1
02.06.2023

Amnesty: politie treedt veel te hard op tegen demonstranten, grondrechten in gevaar

Historicus

Laat je absoluut niet opjuinen door partijgenoten die wel maatregelen eisen maar niet precies formuleren wat die maatregelen dan moeten zijn. Dan word je namelijk bij de neus genomen. Eerst door hen en daarna door Mark, die zal zeggen hoe goed hij begrijpt dat dit de laatste waarschuwing was.

Eigenlijk zou U een bijeenkomst willen met veel onderlinge waardering en harmonie maar het ziet er naar uit dat het ditmaal serieus ongezellig wordt. U bent gekomen om de puntjes op de i te zetten. U laat zich niet langer met een kluitje in het riet sturen. Mark heeft beloofd dat hij de instroom van asielzoekers substantieel zal terugbrengen. Nu wenst U boter bij de vis.

Met Marokko is na lang onderhandelen een overeenkomst tot stand gekomen over het terugnemen van afgewezen asielzoekers. Die blijkt voor geen meter te werken. Wij brave Nederlanders zijn weer eens in de luren gelegd zoals dat gebeurt met het braafste jongetje van de klas. U bent hierdoor extra geprikkeld. Misschien moet ons land het vluchtelingenverdrag maar eens opzeggen. Henk Kamp acht een vertrek uit de EU niet uitgesloten. Geen kleine jongen, die Henk Kamp met zijn motorfiets.

U gaat dus boos worden. Vooraanstaande partijbaronnen en Kamerleden zullen zich tot tolk maken van uw onvrede, althans een beetje. Mark en Eric trekken het boetekleed aan. Ik ken U: net voor het bier en de bitterballen binnenkomen, geeft U ze een laatste waarschuwing. Dat althans gaan de commentatoren naderhand op de televisie zeggen. Ongekend harde tik op de vingers. Zijden draadje. Geduld op. Welke druppel zal de emmer laten........

© Joop


Get it on Google Play