We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Die doorrekeningen zeggen weinig

5 7 23
14.03.2019

Op het eerste gezicht lijkt het allemaal nogal mee te vallen met die energietransitie nu zowel het Planbureau van de Leefomgeving als het Centraal Planbureau elk met een doorrekening zijn gekomen. Vader Rutte reageerde onmiddellijk met de toezegging om toch een CO2-heffing in te voeren. Ook beloofde hij maatregelen om ongewenste inkomenseffecten te voorkomen. Het ziet er naar uit dat bij ongewijzigd beleid vooral de laagste inkomensgroepen, de gepensioneerden en de onderkant van de middenklasse de pineut zijn maar dat valt met fiscale maatregelen wel recht te trekken. De premier zegde vast een verlaging van de energiebelasting toe. Zo, die hebben de kiezers in de knip. Kunnen ze aan denken als ze op 20 maart in het stemhokje staan. De indruk wordt gewekt dat de energietransitie “ons allemaal” geld gaat kosten maar dat het binnen de perken blijft terwijl het bedrijfsleven een eerlijk aandeel op de schouders geladen krijgt. Alles keurig netjes alsof het nog net als vroeger Nederland poldermodelland was.

In het rapport van het CPB staat een belangrijke zin:

Met andere woorden: de maatschappelijke kosten van de energietransitie, het geld dat U en ik op tafel moeten leggen, bijvoorbeeld om in de woorden van Diederik Samsom op een hysterische manier te isoleren, spelen geen rol in de berekeningen.

Ook het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving bevat een opmerkelijke passage. In zijn voorwoord schrijft de grote baas Hans Mommaas:

Met andere woorden: het bureau baseert zich op dezelfde premissen die in december tot een volstrekte onderschatting leidde van hoe de energierekening van de gemiddelde Nederlander er uit zou gaan zien. Mommaas dekt zich nu vast in tegen de mogelijkheid dat zijn bureau straks weer de schuld krijgt als zich........

© Joop