Canadees inferno baart grote zorgen, duizenden op de vlucht, ernstig tekort aan brandweerlieden

Econoom en jurist

De kogel is door de kerk! De nieuwe pensioenwet is door een meerderheid van de Eerste Kamer aangenomen. Een gedenkwaardige en historische gebeurtenis. Niet alleen vanwege het financiële belang van ongekende omvang (1.500 miljard euro), maar ook door het getoonde dedain jegens onze rechtsstaat en de Grondwet. Een meerderheid van de Senaat heeft verzuimd om datgene te doen waarvoor de Eerste Kamer ooit in het leven is geroepen: toezicht houden op fouten in het wetgevingsproces en bewaking van de (wetstechnische) zorgvuldigheid van een wet en de risicoloze uitvoerbaarheid ervan.

Door alerte oplettendheid van SP-senator Tiny Kox was bij de behandeling van de pensioenwet in de Eerste Kamer een constitutioneel gebrek aan het licht gekomen en besproken. Dit betrof schending van artikel 63 van de Grondwet. Waarin glashelder is bepaald dat voor een geldelijke wijziging van de pensioenen van politieke ambtsdragers een meerderheid van 2/3 van het parlement nodig is, terwijl de wet al de Tweede Kamer was gepasseerd met een gewone meerderheid.

Vorige week was er derhalve paniek bij de regering en de oppositiepartijen die de wet steunen. Dus verzon minister Schouten een juridisch trucje om dit constitutionele probleem voor de bühne te bagatelliseren door te antwoorden dat de pensioenen van politieke ambtsdragers door de pensioenwet niet zullen worden gewijzigd. Het gevolg is dat de pensioenen van (oud-)politici vooreerst een aparte status blijven behouden ten opzichte van alle andere pensioendeelnemers in de wet.

In het antwoord van minister Schouten is bewust een onjuiste uitleg van voornoemd Grondwetsartikel gegeven – in de wetenschap dat de nieuwe pensioenwet niet door de rechter kan worden getoetst op deze staatsrechtelijke bewust gemaakte fout.

Van Rutte IV is al langer bekend dat onze rechtsstaat nogal eens ondergeschikt is gemaakt aan andere politieke belangen. Alleen als het politiek en maatschappelijk zo uitkomt wordt luidkeels over onze rechtsstaat gesproken. Zoals in het geval van de verdergaande ondermijning van onze samenleving.

Dat uitgerekend oppositiepartijen als de PvdA en GroenLinks zich voor het karretje van Rutte IV hebben laten spannen in deze op de valreep ernstige staatsrechtelijke kwestie, is ronduit schandalig te noemen. Twee linkse oppositiepartijen die als het hen uitkomt de mond vol hebben over aantasting van onze rechtsstaat en het respecteren van grondrechten, maar die in deze principiële staatsrechtelijke constitutionele kwestie onze rechtsstaat en grondwet gewoon opzij hebben gezet om een in alle facetten uiterst discutabele nieuwe pensioenwet ten koste van alles maar door de senaat te krijgen.

Dan heb je als oppositiepartijen veel uit te leggen als het in de toekomst weer eens zal gaan om onze rechtsstaat en de Grondwet.

Macht corrumpeert, dat weet iedere politicus en kiezer. Het dieptepunt in het vertrouwen in de politiek van de burger zal door de wijze waarop de nieuwe pensioenwet met steun van de oppositiepartijen PvdA en GroenLinks door het parlement is behandeld en aangenomen, met zekerheid alleen maar zijn toegenomen.

Meer over:

QOSHE - Kabinet en oppositiepartijen PvdA en GroenLinks tonen weinig respect voor onze rechtsstaat en Grondwet - Antonie Kerstholt
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kabinet en oppositiepartijen PvdA en GroenLinks tonen weinig respect voor onze rechtsstaat en Grondwet

12 48
31.05.2023

Canadees inferno baart grote zorgen, duizenden op de vlucht, ernstig tekort aan brandweerlieden

Econoom en jurist

De kogel is door de kerk! De nieuwe pensioenwet is door een meerderheid van de Eerste Kamer aangenomen. Een gedenkwaardige en historische gebeurtenis. Niet alleen vanwege het financiële belang van ongekende omvang (1.500 miljard euro), maar ook door het getoonde dedain jegens onze rechtsstaat en de Grondwet. Een meerderheid van de Senaat heeft verzuimd om datgene te doen waarvoor de Eerste Kamer ooit in het leven is geroepen: toezicht houden op fouten in het wetgevingsproces en bewaking van de (wetstechnische) zorgvuldigheid van een wet en de risicoloze uitvoerbaarheid ervan.

Door alerte oplettendheid van SP-senator Tiny Kox was bij de behandeling van de pensioenwet in de Eerste Kamer........

© Joop


Get it on Google Play