We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Venstre – stolt garantist for et bærekraftig Troms og Finnmark!

3 0 0
12.02.2019

Troms og Finnmark Venstre har nylig avholdt sitt nominasjonsmøte og valgt 63 fylkestingskandidater. Som listetopper er vi glade for å være på lag med ungdommen og fremtiden. Vi tar ansvar og er klare for nye oppgaver for fylket og landet.

Venstre er fremtids- og distriktsoptimister som vet at det er kunnskap og kompetanse som har skapt liv og virksomhet i nord. Og det er kunnskap, kompetanse og ny teknologi som vil gi oss enda større muligheter for en bærekraftig fremtid; økologisk og økonomisk.

Det vi minst trenger nå er ytringer om at Tromsø skal være en enklave som henter ut en relativ andel av fylkesbudsjettet til kollektivtrafikk og videregående opplæring.

Forskning, teknologi, smarte transportløsninger og menneskelig aktivitet med respekt for natur vil også være avgjørende for å håndtere klimautfordringene. Som arktiske folk forvalter vi et naturmangfold og noen av verdens viktigste biotoper for ville dyr, fugler og fisk. Det er........

© iTromsø