We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Leirbakken og Ramfjords risiko for leirras

3 0 69
05.02.2019

Fra cirka 2003 har veivesenet forsøkt med risikosøkende virksomhet på fjordsokkelen i Ramfjord. Det har vært et prestisjepreget forsøk på å drive fram vestre veiomlegging i Ramfjord.

Det blir interessant å finne ut om veivesenet nå vil gå videre med å vanskeliggjøre E8s veitilførsel til Tromsø. En annen fremgangsmåte i forhold til Tromsø kan muligens redusere noe av gnisningene mellom Tromsø og veivesenet.

Noen av risikofaktorene i Ramfjord og vestre E8 kan illustreres med følgende:

• Der hvor risikoen for utglidninger er høyest, der velger man å plassere brua og steinfyllinga på toppen av fjordterskelen og marrabakken, akkurat i overgangen mellom dypvanns ytre fjord og grunnvanns indre fjord.

• Steinfyllinga får bredde tilsvarende Europavei og 10 meters høyde over høyeste høyvann, pluss dybde ned til fjordterskelen, med lengde tilsvarende sperring av halve fjorden.

• Høyeste risikonivå for kvikkleireras i hele Troms fylke er fastsatt for........

© iTromsø