We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

La oss dumpe gift i havet - for miljøets skyld

1 12 246
15.02.2019

Når regjeringa nå har gitt grønt lys for oppstart av gruvedrift på Nussir-feltet i Kvalsund i Finnmark, utløser det masse følelser. Først og fremst sinne, oppgitthet og frustrasjon. Ikke fordi de som reagerer er imot industri, arbeidsplasser og utvinning av kobber. Det er prisen man skal betale for det som opprører, og prisen her er at enorme mengder gruveslam, med dertil hørende kjemikalier og tungmetaller, skal dumpes i havet, nærmere bestemt i Repparfjorden.

Repparfjorden er en nasjonal laksefjord med enorme naturverdier. Fjorden har rike fiskeriressurser, og er gytefelt for store mengder av den fra før pressede kysttorsken, og havområdet har i dag betydelige forekomster av sjøpattedyr og sjøfugl. Sju reindriftsfamilier, som til sammen har over 3000 rein i det området som nå vil bli regulert, hevder å miste livsgrunnlaget. Sametinget har varslet at de vil påklage vedtaket til Kongen i statsråd.

Miljøbevegelsen beskyldes ofte for å være følelsesbasert i sin retorikk, men det er en billig hersketeknikk, da det aller meste av politikk drives frem av nettopp det samme. Det er jo strengt tatt underlig å skulle reagere med noe annet enn nettopp følelser når myndighetene åpner for å dumpe 30 millioner tonn giftig slam rett ut i et hav fullt av bærekraftige og, hvis vi er kloke, evigvarende ressurser.

Det er mye fokus på plast i havet. Det er bra vi har fått en kollektiv bevissthet å dette, men pellets fra kunstgressbaner og restsøppel fra handleposer er bare småplukk sammenlignet med dette. Den store forskjellen er at ingen bevisst ønsker å kaste plast i havet. Derfor er også viljen stor til å........

© iTromsø