We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hvordan bør vi redusere plastbruken i Tromsø?

1 0 0
11.02.2019

I de siste årene har plast og miljøproblemene knyttet til økende plastforbruk vært veldig synlige i norsk mediene. På grunn av sterke bilder av hval, fugl og fisk med mager full av plast, har flere av oss fått såkalte plastbriller på seg.

Vi ser plutselig hvor mye plast vi er omringet av; i dagligvarebutikkene, hjemme, på gatene og strendene. Nå når vi vet hvilke konsekvenser plastforbruket vårt kan ha, har mengden av plast i vår hverdag begynt å gjøre oss ubekvemme.

Mandag går fristen ut for å søke midler fra miljømillionen 2019. Leder for byutviklingskomiteen oppfordrer til samarbeid.

Reduksjon av plastforbruk er det viktigste tiltaket mot marin forsøpling og andre miljø- og helseproblemer knyttet til plast. Per i dag lekker det 15 tonn plastavfall ut i verdenshavene hvert minutt, og dette tallet er forventet å firedobles innen 2050.

I tillegg estimeres det at plastproduksjonen da kommer til å stå for 15 prosent av verdens CO2 utslipp.

Dette vil være realitetene i 2050 hvis vi fortsetter å øke plastforbruket og ikke gjør noe med den nåværende plastøkonomien som er preget av bruk-og-kast.

Ordfører Kristin Røymo har sett seg lei på høyt forbruk av engangsartikler i kommunen. Nå tar hun grep.

For i dag er den globale plastøkonomien i stor grad lineær. Plasten ses ikke på som en ressurs som bør brukes om og om igjen, men som søppel som kan kastes etter engangsbruk. Plastemballasje, som står for cirka 40 prosent av all plast produsert i dag, er et godt eksempel på dette. Globalt blir kun 14 prosent av plastemballasje resirkulert.

Derfor står vi i dag med to store plastproblemer; vi bruker for mye plast og........

© iTromsø