We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Et ønske om en bedre debatt

2 0 58
11.02.2019

Tromsø kveles allerede sakte av trafikk, støy og luftforurensning. Og grepet strammes stadig strammere rundt halsen fordi byen vokser i et voldsomt tempo.

Det er ingen faglig eller politisk uenighet om at pasienten Tromsø er i store problemer, og at den riktige medisinen er en byvekstavtale med staten som kan gi oss nødvendig opprusting av veier, kollektiv og skoleveier, samtidig som barna våre får et bedre bymiljø å vokse opp i.

Det skal på ingen måte underslås at det er en viss motstand mot byvekstavtalens viktigste virkemiddel; bompenger med rushtidsdifferensiering. Det vil gå utover småbarnsfamiliene, hevder mange. Tenk på de fattige, oppfordrer andre. Hva med dem som bor i distriktene der det ikke finnes buss, roper flere. Dette er viktige problemstillinger som det må finnes felles tverrpolitiske løsninger på for å sikre langsiktig og forutsigbar skjerming for grupper som har behov for det.

Problemet med debatten i Tromsø er........

© iTromsø