We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

En alternativ 6. februar-fortelling

2 0 21
06.02.2019

Her forsøker jeg meg på en «presidenttale» basert på fakta og med utgangspunkt i en spørreundersøkelse som NRK Sápmi gjennomførte i februar 2014: «Hva synes du samenes egen årlige festdag bør kalles på norsk?» 30,38 prosent svarte Samenes nasjonaldag. 66,38 prosent Samefolkets dag, 1,54prosent svarte Samenes folkedag og 2 prosent Vet ikke. Her kommer talen:

Karl-Wilhelm Sirkka

Sápmi har et eget nasjonalflagg og en egen nasjonalsang. Det faller naturlig for sametingsrådet å benevne 6. februar som samenes nasjonaldag. I dag markeres nasjonaldagen i Tråante, Bådådjo, Áhkánjárga, Romssa, Áltá og Cáhcesullo.

I disse byene er det mange blandingsfolk som ikke hadde funnet sin samiske identitet hvis ikke reglene for å kunne melde seg inn i Sametingets valgmanntall hadde blitt endret i 1997, slik at også de med en oldemor eller oldefar med samisk som hjemmespråk, kunne melde seg inn i manntallet og slik bli same.

Samelandsbevegelsen har aldri lagt skjul på at den vil arbeide for å ta tilbake det landet som samene mistet til norske inntrengere, okkupanter og kolonister. Samifisering av geografien er et strategisk tiltak i dette arbeidet. Nye stedsnavn på samisk vil derfor bli lansert og vedtatt på løpende bånd i årene som kommer. Sametinget har nemlig påtatt seg ansvaret for å få registrert stadig nye stedsnavn i det samiske bosettingsområdet Sápmi, et landområde som Sametingsrådet og den norske regjeringen er enige om strekker seg fra Hedmark til Finnmark.

Dette blir en tidkrevende jobb for samiske stedsnavnkonsulenter, de 10 samiske språksentra og 8 sametingskontorer i landet. Jakten på stedsnavn på samisk starter i det sørsamiske område. Når man etter planen er kommet i mål om 10 år, vil alle innbyggerne i Sápmi vite eksakt hvor de til enhver tid........

© iTromsø