We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Akuttmedisinsk beredskap er avgjørende for trygge lokalsamfunn i hele Troms

2 0 17
11.02.2019

Det er svært bekymringsfullt at den akuttmedisinske beredskapen i våre kommuner svekkes, dette gjennom planlagte endringer i ambulansestrukturen i Ofoten og Troms. Det pekes på løsninger som vil gjøre det krevende å tilby god beredskap, som holder Stortingets anbefalte responstid på henholdsvis 25 minutter i såkalte grisgrendte strøk. Gjennomføres de foreslåtte endringene fra UNN, vil det enkelte steder være en responstid på over 60 minutter.

Ambulansetjenesten skal være selve ryggraden i det akuttmedisinske tilbudet. Det er et livsviktig tjenestetilbud, og avgjørende for innbyggernes trygghet når sykdom, skade eller ulykker inntreffer. Våre innbyggere har rett til trygghet og en beredskap de kan stole på, en........

© iTromsø