We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kafkaslar’da Osmanlı hakimiyeti mücadelesi-4

2 1 0
21.03.2019

Bolşevik İhtilali ve Sonrası

Rus halkı, köylü ve işçilerden meydana geliyor fakat ülkenin ekonomik imkanlarından yeterince yararlanamıyorlardı. 1905 yılında ilk ihtilal yapıldı. Çar, oluşan tepkileri azaltmak için DUMA isimli meclisi açtı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında ekonomi kötüleşince halk rejime karşı olan tepkilerini artırdı. Bunun üzerine Mart 1917 yılında Çar tahttan çekildi ve geçici hükümet kuruldu. Lenin önderliğindeki Bolşevikler “barış, ekmek ve toprak” sloganıyla, Menşeviklere darbe yaparak 26 Ekim 1917 yılında yönetimi ele geçirdiler. Yeni hükümet, çöken ekonomiyi düzeltmek için 3 Mart 1918 yılında Brest-Litowsk Antlaşması ile Birinci Dünya Savaşı’ndan çekildi.

Sovyetlerin güçsüz oldukları 1917-1939 yıllarında barışı savundular ve bu dönemde ideolojisini yaymaya çalıştılar. Stalin Dönemi’nde kolektif devlet çiftlikleri olan kolhozlar kuruldu. Stalin Dönemi’ndeki uygulamalar Türkler üzerinde hayal kırıklığı oluşturdu. Sovyet baskısı tüm Türkistan’da yayıldı.

1917-1935 yılları, Rusya’da devrimin yaşandığı ve Türkistan Türklerinin Ruslara karşı direnişe geçmeye başladığı yıllardır. Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı’nda Türkleri orduya almak istemesi üzerine Temmuz 1916 yılında........

© İstiklal