We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

BÜYÜK ŞEYTAN AMERİKA

2 1 0
21.10.2019

Kimdir şeytan? Kötülükte ve azgınlıkta sınır tanımayan, kibirli, asi, insanları felaketten felakete sürükleyen, insanlık düşmanı mahlûk… Kibre kapılarak Allah’a isyan etmiş ve karşılığında Allah tarafından İlahi rahmetten mahrum bırakılmış yaratık.

Nedir görevi? Nefsanî arzuları ağır basan insanları etkisi altına alarak hemcinslerine karşı kötülük yaptırtmak zulmettirmek, felaketlerine sebep olmak… Yalan başta olmak üzere her türlü aldatma, kandırma yol ve yöntemlerini kullanarak insanlara rahat, huzur vermemek.

Kuran-ı Kerim’in Furkan suresinin 29. Ayeti: “Şeytan, insanı uçuruma sürükleyip yüzüstü bırakır sonra da rezil rüsva eder.” Yine Bakara Suresinin 268. Ayeti: “Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkinlikleri telkin eder.”,diyor.

Girmediği kalıp, kullanmadığı entrika ve tuzak olmayan şeytandan uzak durmak; onun zorlayıcı telkinlerine karşı direnmek, hâkimiyeti altına girmemek insanoğlunun huzuru, rahatı ve selameti için şarttır, elzemdir.

Şeytan yapacağı her kötülük için insanları, insan topluluklarını ve ülkeleri kullanır. Şeytanın yüzyıllardır kullandığı ve bir zaman sonra şeytanlaştırdığı ülkelerin başında Amerika gelmektedir. Kısaca günümüz dünyasının en büyük şeytanı Amerika Birleşik Devletleridir.

Bir bakın Allah aşkına! Yeryüzünde felaketin olduğu her yerde ABD’yi görürsünüz. Çıkarı için girmediği kılık, kullanmadığı entrika, oynamadığı oyun, söylemediği yalan yoktur.

1492 yılında Kristof Kolomb’un Nina, Pinta ve Santa Maria gemileri Amerika kıyılarına........

© İstiklal