We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

SİLAH GÜCÜ

3 1 0
22.03.2019

SİLAH GÜCÜ

Devletlerin gücü silah gücüdür.

Silah, bir yandan devleti korurken,

Bir yandan da devletler arasında da yaptırım gücünü artırır.

Bir devletin gizli emelleri için de caydırıcı olur.

Tarihin derinliklerinden beri böyle olagelmiştir.

***

Şüphesiz ki, tek başına silah, güç için yeterli olmaz.

Bunu kullanacak bir ordunun da olması gerekir.

Tabii ki bu ordunun manevi gücü de caydırıcı unsurdur.

Orduyu yönetenlerin komutanların,

Bilgi, beceri, cesaret ve feraseti de çok önemlidir.

Osmanlının gücü, bu dört şeye dayanıyordu.

Yani silah gücü, ordunun çokluğu, manevi gücü,

Ve en önemlisi de komutanların yüksek vasıflı olmasıydı.

Mesela Osmanlı çeliği, çok sertti.

Düşman kılıcını bile kesip atardı.

Topları çok büyük ve tahripkardı.

Onun için bütün savaşları kazanıyorlardı.

........

© İstiklal