We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

TÜRK MİLLETİ EHL-İ SÜNNETİN KALESİDİR VE ÖYLE KALACAKTIR

5 4 15
17.12.2018

Baştan söyleyelim; dinî hususlarda hassasiyet göstermek sadece ahireti alakadar etmez. Dini konular derken Hristiyanlığı veya başka bir inancı değil İslamiyet’i kast ediyorum. Önemle hatırlatalım ki, İslamiyet ve İslam medeniyeti hem dünyayı hem de ahireti içine alır. İslam anlayışında dünyadan kopmak yoktur. Zira sevgili peygamberimizin muhteşem tespitiyle “dünya ahiretin tarlasıdır”. Şuurlu bir Müslüman ahiretini dünyada kazanır/kazanmalıdır.

Buradan hareketle diyebiliriz ki, İslamiyet hususunda hassasiyet gösterilmezse sadece ebedi âlem kaybedilmez aynı zamanda dünyada da kayıplar yaşanır. Mesela vatan savunması iman ile alakalıdır. Cephelerde Mehmetçik, vatan müdafaasının namus ve din müdafaasıyla aynı anlama geldiğini bilir.

Hem öyle bilir ki, meal okumadan da bilir. Kur’an’ı Kerim’i aslından okuyarak ve ona iman ederek bilir. Hatırlayalım ki, 1915’de Çanakkale’de şehit olan Mehmetçikler meal değil Kur’an-ı Kerim okuyarak şehadet şerbetini içiyorlardı. Meal meselesi ayrı bir bahistir fakat şu kadarını söyleyelim; Meal okumak risklidir. Günümüzde “mealciler” türediğinden bu hususa dikkat çekmek isterim. Meal okuyarak Kur’an-ı Kerim okuduğunu zannedenler varsa hatırlatmak isterim ki, bu taktik Müslümanları Kur’an-ı Kerim’den uzaklaştırma usulünün en tehlikelisidir. Kur’an-ı Kerim’i aslından okumak ibadettir (anlamını bilmese bile) ve meal okunacaksa (müellife dikkat etmek kaydıyla) tefsirle birlikte........

© İstiklal