Dedesi babası şairdir, kendisi şairdir, oğulları, torunları şairdir. Oğullarını tanıyorsunuz: Süleyman Nazif, Fâik Âli Ozansoy, torun ise Munis Fâik Ozansoy.

Evet, Diyarbakırlı Said Paşa’nın (öl. Mardin 1891) baştan sona hayat ve ahlâk dersi olan meşhur “Hazret-i Allah utandırmaz seni” redifli elli mısralık şiirini okuma vaktidir.

*

2023/1445 Mevlid-i Nebi haftasının ortak konusu İstikamet..İstikamet sahibi olana müstakim denir.

*

Sen usandırma eli el de usandırmaz seni
Hîlekârlık eyleme kimse dolandırmaz seni
Dest-i a’dâdan[1] soğuk su içme kandırmaz seni
Korkma düşmandan ki âteş olsa yandırmaz seni
Müstakim ol[2] Hazret-i Allah utandırmaz seni

Hep geçer âlemde hiç bir hâlete yoktur sükûn
Zevkâ bak değmez teessüf etmeğe dünyâ-yı dûn[3]
İstikamet şerr-i a’dâdan[4] seni eyler mâsun[5]
Hakk ider eshâb-ı sıdkın hasmını elbet zebûn
Müstakim ol Hazret-i Allah utandırmaz seni

İster isen hıfz ide ırzın Hüdâ-yı Lemyezel
Irzına â’dâ-yı bedhâhın[6] bile verme halel
Tâ ezelden söylenir halkın dilinde bu mesel
Celb ider elbette insana mükâfâtı amel
Müstakim ol Hazret-i Allah utandırmaz seni

Gırrelenmez[7] rûz-i ikbâlin[8] görüp ehl-i hired[9]
Her günü bir kadr ider tâkib, her sebti ehad[10]
Seyl-i mevt[11] etdikte berbât ömrü, baht etmez meded
Böyle âteş-meşreb olma[12] hâk olur[13] bir gün cesed
Müstakim ol Hazret-i Allah utandırmaz seni

Halkı tahrîb eyleyip de kendin âbâd eyleme
Bu cihanda ev yapıp ukbâyı[14] berbâd eyleme
Nefsin zâlim-i bî-rahme[15] sakın imdâd eyleme
Âlemi tenfîr eden[16] ahvâli mu’tad eyleme
Müstakim ol Hazret-i Allah utandırmaz seni

Seyyiât[17], insana nefs-i kemterinden gelir
Her hacâlet[18] âdeme su’-i karîninden[19] gelir
İzzet-ü zillet mekâna hep mekîninden[20] gelir
İstikâmet, müstakim-ül-hâle dîninden gelir
Müstakim ol Hazret-i Allah utandırmaz seni

Düşmanı tezlil[21] için hîleyle etme iştigâl
Hüsn-i efkâra olur hâil[22] cihanda sû-i hâl[23]
Yüz suyu dökme, teessüf çekme, etme kıyl ü kal[24]
Sen sakîm olma, verir maksûdun elbet Zü’l-Celâl
Müstakim ol Hazreti Allah utandırmaz seni

At riyâyı elden islâha çalış ef’âlini[25]
Boşboğazlık etme, tâ’dîl eyle kıyl ü kâlini
Sen ne türlü saklayım dersen de sû’-i hâlini
Hak Teâlâ senden â’lemdir[26] senin ahvâlini
Müstakim ol Hazret-i Allah utandırmaz seni

Hâline Şeytan güler, gördükte sende gafleti
Üstüne güldürme öyle düşmen-i bed-sîreti[27]
Hâin olma, ver emânetle cihâna şöhreti[28]
Herkesin destindedir[29] âlemde zill-ü rif’ati[30]
Müstakim ol Hazret-i Allah utandırmaz seni

Zâmin ü kâfil olan erzâka[31], Hâlık’dır sana
Mâsivâya[32] ser-fürû[33] etmek ne lâyıktır sana
Izdırâbı celb eden meyl-i alâyıkdır[34] sana
Gayr için düşme lisân-ı nâsa[35] yazıktır sana
Müstakim ol Hazret-i Allah utandırmaz sen

Ev ödevi:

Hud suresinin 112. ayetinin tefsirini okumak ve düşünmek.

[1] Düşman elinden.

[2] Dosdoğru ol!

[3] Aşağılık dünya.

[4] Düşmanların kötülüğünden

[5] Korur , muhafaza eder

[6] Kötülük isteyen düşmanlar

[7] Gururlanmaz, kibirlenmez

[8] Neşeli günlerde

[9] Aklı başında olanlar

[10] Her Cumartesiyi Pazar takip eder

[11] Ölüm seli

[12] Etrafı yakıp yıkma

[13] Toprak olur

[14] Öbür dünyayı

[15] Merhametsiz zalim nefse

[16] Nefret uyandıran

[17] Kötülükler

[18] Perişanlık

[19] Kötü yakın, kötü komşu

[20] Orada bulunandan

[21] Perişan etmek

[22] Engel, perde.

[23] Kötü hal

[24] Dedi kodu

[25] Davranışlarını

[26] Daha iyi bilendir.

[27] Ahlaksızı.

[28] Güvenilir olmakla meşhur ol

[29] Elindedir.

[30] İyi ve kötü oluşu

[31] Rızıklara kefil olan

[32] Allah’ın dışındaki şeyler.

[33] Baş eğmek

[34] Luzumsuz işlere meyil.

[35] İnsanların diline.

The post Müstakim Ol! Hazret-i Allah Utandırmaz Seni first appeared on İnsaniyet.
QOSHE - Müstakim Ol! Hazret-i Allah Utandırmaz Seni - Mustafa Kara, Prof. Dr.
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Müstakim Ol! Hazret-i Allah Utandırmaz Seni

8 0
28.09.2023

Dedesi babası şairdir, kendisi şairdir, oğulları, torunları şairdir. Oğullarını tanıyorsunuz: Süleyman Nazif, Fâik Âli Ozansoy, torun ise Munis Fâik Ozansoy.

Evet, Diyarbakırlı Said Paşa’nın (öl. Mardin 1891) baştan sona hayat ve ahlâk dersi olan meşhur “Hazret-i Allah utandırmaz seni” redifli elli mısralık şiirini okuma vaktidir.

2023/1445 Mevlid-i Nebi haftasının ortak konusu İstikamet..İstikamet sahibi olana müstakim denir.

Sen usandırma eli el de usandırmaz seni
Hîlekârlık eyleme kimse dolandırmaz seni
Dest-i a’dâdan[1] soğuk su içme kandırmaz seni
Korkma düşmandan ki âteş olsa yandırmaz seni
Müstakim ol[2] Hazret-i Allah utandırmaz seni

Hep geçer âlemde hiç bir hâlete yoktur sükûn
Zevkâ bak değmez teessüf etmeğe dünyâ-yı dûn[3]
İstikamet şerr-i a’dâdan[4] seni eyler mâsun[5]
Hakk ider eshâb-ı sıdkın hasmını elbet zebûn
Müstakim ol Hazret-i Allah utandırmaz seni

İster isen hıfz ide ırzın Hüdâ-yı Lemyezel
Irzına â’dâ-yı bedhâhın[6] bile verme halel
Tâ ezelden söylenir halkın dilinde bu mesel
Celb ider elbette insana mükâfâtı amel
Müstakim ol Hazret-i Allah utandırmaz seni

Gırrelenmez[7] rûz-i ikbâlin[8] görüp ehl-i hired[9]
Her günü bir kadr ider tâkib, her sebti ehad[10]
Seyl-i mevt[11] etdikte berbât ömrü, baht etmez meded
Böyle âteş-meşreb olma[12] hâk olur[13] bir gün cesed
Müstakim ol Hazret-i Allah utandırmaz seni

........

© İnsaniyet


Get it on Google Play