We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İlk sosyalist başkanın seçilişinin 50'nci yılında 'Yeni Şarkı' ve Inti Illimani: "Şarkısız devrim olmaz"

9 0 3
17.09.2020

İlk serbest seçimler yoluyla devlet başkanı seçilen sosyalist Dr. Salvador Allende'nin iktidara gelişinin ellinci yılı kutlanıyor.

4 Eylül 1970 günü rakibinden 38 bin oy daha fazla alan Allende'ye Şili devlet başkanlığı yolu açılmıştı.

Baş döndüren üç yıl boyunca her türden komploya rağmen iktidarda kalan Allende, ülkeyi sarsan bir reform sürecine sokmuştu.

Ambargo, boykot, lokavt ve Şili'yi felç eden kamyoncular grevine rağmen son seçimlerde oyunu yüzde 44'e çıkarmayı başarmıştı.


Allende ve partisi "Unidad Popular"ın bu kısa iktidar sürecinden geriye kalan zengin tecrübelerden en dikkat çekeni de "Yeni Şarkı" adı verilen akımın devrime katkısıydı.

Şili Yeni Şarkısı olarak adlandırılan "Nueva Cancion Chilena", protest olmaktan önce unutturulmaya çalışılan And kültürünün yeniden doğuşunu ifade eder.

Şili'de, Bolivya ve Peru ile yaşadığı toprak anlaşmazlığı sebebiyle And kültürüne karşı bir düşmanlık vardı.

Bunun nedeni; topraklarının kuzeyde kalan ve zengin bakır rezervlerini barındıran bölümünü 1879-84 yılları arasında Pasifik Savaşı'nda bu iki ülkeden elde etmesiydi.

Bu savaş Şili'nin Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerini olduğu kadar kendi ulusal kimliğinin şekillenmesini de derinden etkiledi.


Şili egemenleri savaş sonrasında eğitim ve tarih anlayışları gibi ulusal müzik politikasını da Avrupa merkezli inşa etti.

Bunda amaç düşman olarak gördükleri And kültürünün izlerini silmekti. Yeni Şarkı işte bu silinmek istenen kültürü yeniden ulusal kimliğin bir parçası haline getirme çabasının bir ürünüydü.

Diğer yandan her ne kadar yerli kültüründen esinlense de yaratıcıları yine Parra ailesi gibi iyi eğitimli burjuva çevrelerden geliyordu.

Aslında müzikte yerlileşme ya da And halk kültürünün müzik üzerindeki etkisi hemen tüm politik kesimlerde hissediliyordu.

Hatta Yeni Şarkı'nın Hıristiyan demokratlar ve Katolik üniversitesi çevresinde gelişip daha sonra sola mal olduğunu söyleyebiliriz.

Aynı dönemde ortaya çıkan........

© Independent Türkçe


Get it on Google Play