We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kur-an'da Allah, peygamber ve kitap

14 0 0
17.09.2020

Hamd, Allah'a ki övenler O'nun layıkıyla övemezler, nimetlerini sayıp dökenler, onları sayıp bitiremezler, çalışıp çabalayanlar, hakkını eda edemezler.

Öyle bir ma'buddur ki derin düşüncelerin O'nu idrak edemez, anlayış derinliklerine dalıp, zatının künhüne eremez.

Bir ma'buddur, sınır yoktur, sıfatını sınırlayabilsin, bir vasıf yaratılmamıştır, zatına layık bulunsun.

Yoktur O'na sayılı bir an, yoktur O'nun için ertelenmiş bir zaman.

Yarattıklarını kudretiyle O yaratmıştır, yelleri rahmetiyle O estirmiştir, yarattığı yeryüzünü, dağlarla O perçinlemiş, pekiştirmiştir. (Kuran-ı Kerim: İbrahim 34, Nahl 18, Nebe 6, 7)

Ve Hadisi Şerif'te şöyle der:

Allah'ım gazabından, rızana, ikaabından bağışlanmana, senden sana sığınırım. Sana layık övmeyle seni övmeme imkan yok benim için, sen kendini nasıl övdüysen öylesin.

Dinin evveli O'nu tanımaktır. Tanıyışın kemali O'nu tasdik etmektir. Tasdik edişin kemali O'nu bir bilmektir.

Bir bilişin kemali O'na karşı öz doğruluğuna ermektir. Öz doğruluğunun kemali O'nu noksan sıfatlardan tenzih etmektir.

Çünkü bilmek gerektir ki ne sıfat söylenirse söylensin o sıfatla vasfedilemez, her sıfat vasfedilenden gayrıdır onunla bilinemez. (Ali İmran 19, Tevbe 33, Fatiha 4, Zariyat 56)

O'nu vasfetmeye kalkışan, O'nu bir başkasına eşit etmiş sayılır, başkasına eşit sayan ikiliğe düşmüş sayılır, ikiliğe düşen, tecezzisini kaail olur, tecezzisini kaail olan O'nu tanımamış bulunur.

O'nu tanımayan, O'na cihet isnat eder, O'na işaret eden, O'nu sınırlar, O'nu sınırlayan sayıya sokar, nerde diyen O'nu bir yerde sanır.

O'na mekan isnat eder, bir yerde diyen, başka bir yeri ondan hali sanır. (Bakara 29, A'raf 54, Yunus 3, Taba 4)


Vardır yaratılmaksızın; mevcuttur, yokluktan var olmaksızın. Her şeyle biledir, beraber değil. Her şeyden gayrıdır; ayrı değil.

İşler yapar, harekete alete muhtaç olmadan. Görendir, görülen yokken, birdir bir varlığa muhtaç bulunmadan, hiçbir varın yokluğunu........

© Independent Türkçe


Get it on Google Play