We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

ŞİZOFRENİDE STİGMATİZASYONU AZALTMAK

7 0 0
28.05.2022

DAMGALAMANIN SONUÇLARI

Şizofreni tedavisinin önündeki en önemli engellerden biri şizofreniye ilişkili damgalama ve ayrımcılık sorunudur. Ayrımcılık şizofreni tedavisine ayrılan kaynak miktarını sınırlamakta, ev ve iş bulma, toplumsal etkileşim sorunlarını ağırlaştırmaktır. Bu sorunlar da yine damgalamayı şiddetlendirici etki yapmaktadırlar.
Şizofreni ile bağlantılı damga negatif yaklaşımlara eğilim gösteren medyada sık sık yanlış ifadelere yok açmaktadır. Damga bizzat hastalığın gelişimi ve sonuçları üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilir. Son olarak şizofreniye yönelik, damga sadece hastaları değil, hastaların ailelerini, yakınlarını sağlık görevlerini de etkilemektedir.

İNANIŞLAR
Kamuoyu ve sağlık görevlileri şizofreni ile ilgili olarak yanlış inanışlara sahip olabilmektedir:

  • ‘’Şizofreni tedavisi imkansız bir hastalıktır.’’
  • ‘’Şizofreni hastaları saldırgan ve tehlikelidir.’’
  • ‘’Şizofreni hastaları çalışamaz.’’
  • ‘’Şizofreni hastalığı yaşam boyu daha kötüye gider.’’
  • ‘’Şizofreni ebeveyn hatasından doğar.’’
DAMGALAMA VE AYRIMCILIĞI AZALTMAK
Şizofreniye yönelik damgalama ve ayrımcığı azaltmak için, ........

© İleri


Get it on Google Play