We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

ŞİZOFRENİ HAKKINDA MİTLER

7 0 0
02.07.2022

MİT: Şizofreni kişilik bölünmesi veya çok kişilikli bozukluktur.

  • Şizofreni çoğu zaman kişilik bölünmesiyle karıştırılır. Bunlar aynı şey değildir. Karışıklık ‘Şizofreni’ sözcüğünün Yunanca ‘’ akıl bölünmesi” anlamına gelmesinden kaynaklanır. Bireyin düşünme ve hissetme süreçlerinin parçalanması veya bölümlenmesi bir bozukluktur, ama insanın iki ayrı kişiliğe ayrışması anlamına gelmez. ‘’ şizofren’’ sözcüğünün halk içindeki kullanımı çelişik niteliklerin bir karışımıdır ve doğru psikiyatrik kullanımından bütünüyle farklıdır.
  • şizofreni hastaları asla iyileşemez.
  • Bazı şizofreni hastaları tamamen iyileşebilir, bütün psikotik belirtiler kaybolur ve hastalıktan önceki fonksiyonlara kavuşurlar. Kimileri ise bazı belirtiler göstermeye devam etmekle birlikte tatminkar ve üretken bir yaşam sürebilir, toplum içinde bağımsız olarak var olabilirler. Şizofreni hastalarının yaklaşık üçte biri ise anlamlı bir iyileşme göstermekte ve bir kuruma yatırılmaları gerekebilmektedir.
  • Şizofreni bulaşıcıdır.
  • Bulaşma korkusu şizofreni hastalarından uzaklaşmaya neden olur. Bulaşma korkusu aile üyeleri, akıl sağlığı görevlileri ve tedavi merkezlerinin de damgalanmasından sebep olur. İnsanların şizofreniden kurtulmayacakları yanlış görüşü umutsuzluğa ve çıkmaza yol açar. Hasta olan yakınlarının terk edilmesi söz konusu olabilir. Şizofreninin gelişimi çok önemli farklılıklar arzedebilir. Kimi kişiler hafta veya aylarla ölçülen hastalık devreleri yaşarlar, bu devreler arasında belirtiler tamamen kaybolur. Bazı hastalarda belirtilerin dalgalandığı ve süreklilik taşıdığı ama yoğunluğun azalabildiği bir seyir görülebilir.
  • Şizofreni hastaları kuruma yatırılmalıdırlar.
  • Yakın dönemin araştırılmaları, şizofreni hastaları için psikiyatri hastanesinde sürekli bakım altında olmayı içeren ve topluluk içinde yaşamın desteklenmesi gibi yaratıcı seçeneklere uzanan bir dizi olasılık olduğunu göstermektedir.
MİT: Şizofreni........

© İleri


Get it on Google Play