We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

KALKINMA İÇİN TEKNOLOJİ VE TRANSFERİ

8 0 0
01.07.2022

Hemen hemen tüm ülkeler refah düzeylerini artırmak ve insanlarının yaşam standartlarını yükseltmek üzere gayret içindedirler. Refahın artırılmasına yönelik tüm gayretler ise planlı çalışmalara dayandırılarak daha kısa sürede mesafe almayı hedefler. Bu değişim talebi; ülkenin bilim ve teknoloji üretme kapasitesi ile birlikte ülkeyi oluşturan ve doğru eğitimle buluşturulmuş insan kaynağının çabasıyla şekillenir. Dolayısıyla kalkınma ya da gelişme için değişim hem birey ve hem de ulusal ölçekte hep talep edilir.
Esasen bugün değişimin pek çok unsuru olsa da gelişmenin temel dinamiklerinden biri teknolojidir. Özellikle küresel rekabette öne çıkmak ve toplum refahı için teknoloji üretebilir olmak, son derece önemlidir. Bu nedenledir ki,teknolojiyi üretmek kadar teknolojiyi amaca uygun kullanmak ve sürekli yenilemek günümüzde en önemli uğraş alanları içindedir. Teknoloji en kısa ifadesiyle bilimsel bilginin hayata aktarılması olup, bir bakıma bilimsel bilginin hayatın akışına müdahale etmektir. Söz konusu müdahale bir bakıma insanın fiziksel ve zihinsel kabiliyeti ölçüsünde var olan ihtiyaçları karşılamaya yönelik çözüm yolları aramasıyla,........

© İleri


Get it on Google Play