We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

BU ÜFÜRÜKÇÜLER HANGİ DİNDEN

20 3 10
22.09.2021

“Tedâvi olun; zira Allah yarattığı her hastalığın ilacını da yaratmıştır, bir hastalık müstesnâ, o da ihtiyarlıktır” (Ebû Dâvud, Tıb, 1) buyuran Peygamberimiz (s.a.v.), maddî ve mânevi, bedenî veya rûhî hastalıklarımıza şifâ aramamızı nasihat ederken: “Tedâvi olun, ancak tedâvide haramı kullanmayın” (Ebû Dâvud, Tıb, 11), ve “Allah Teâlâ ümmetimin şifâsını onlara haram kıldığı şeylerde yaratmamıştır” (Ebû Dâvud, Tıb, 2; Tirmizî, Tıb, 7; İbn Mâce, Tıb, 2) buyurmaktadır. Hadis-i şeriflerden anlaşılan şudur ki; haram kılınan maddelerle ve gayr-i meşru haram ortamlarda, şartlarına riâyet edilmeden yapılan bedenî ve rûhî tedâvi uygulamalarından şifânın ve müspet bir sonucun elde edilmesi imkânsızdır.

Şifâ, tedâvî veya korunma amacıyla Kur’ân’dan bir bölümü, ilâhî isim ve sıfatları yahut bir duâyı okuyup üflemek Peygamberimiz’in (s.a.v.) uygulamalarındandır. (Nevevî, XIV, 182-183)
Kur’ân-ı Kerim’in bedenî ve rûhî her derde şifâ olduğu âyeti kerîmelerle sabittir: “Biz, Kur’ân’ı mü’minler için şifâ ve rahmet olarak indiririz.” (İsrâ, 17/82), “De ki: O (Kur’ân) müminler için doğru yolu gösteren bir kılavuz ve şifâdır.” (Fussılet, 41/44)

Kur’ân-ı Kerîm’de “okuyup üfleme” anlamında Kıyâme sûresinde (75/27) “râk” kelimesi; “Onu bu durumdan kurtaracak ve tedavi edecek biri yok mu?” diye seslenen akrabalarının tabip arama arzuları “üfleyici” anlamındaki “râkî” şeklinde ifade edilmektedir. Felak suresinde (113/4) “neffâsât” kelimesi de; “üfleme”, “nefes etme” anlamındadır.

Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs-i şeriflerde Allah’a sığınma, okuma ve duâ etme yoluyla ruh ve beden sağlığının korunması istenilmektedir. Peygamberimizin (s.a.v.) rahatsızlığı esnâsında Cebrâil (a.s.) gelerek onu okumuş (Müslim, Selam, 39-40), Peygamberimiz’de (s.a.v.) hem kendisini hem ziyaret ettiği bazı hastaları okuyup üflemiş (Buhârî, Tıb, 33; Müslim, Selam, 46-51; İbn Mâce, Tıb, 35-36), torunları Hasan ve Hüseyin (r.a.) için şeytandan, zehirli haşerâttan, kem gözlerden korunmaları için duâ etmiş (Buhârî, Enbiyâ, 10; İbn Mâce, Tıb, 36; Tirmizî, Tıb, 18), vefat ettiği hastalığı sırasında Hz. Âişe (r.anha) Peygamberimiz’e (s.a.v.) okuyup üflemiş ve onun eliyle bedenini meshetmiştir (Buhârî, Tıb, 32,39; Müslim, Selâm, 51-52). Peygamberimiz (s.a.v.), nazara, yılan ve akrep sokmalarına karşı okuyup........

© İleri


Get it on Google Play