We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Antalya İli Selçuklu Dönemi Taş Kitâbeleri (3)

6 1 1
29.06.2022

II. Gıyâseddin Keyhüsrev (1237-1246), II. İzzeddin Keykâvus (1246-1260) ve III. Gıyâseddin Keyhüsrev (1265-1282) dönemlerinde Antalya’da çeşitli îmâr çalışmaları olmuş, Anadolu Selçuklu Devleti dağılınca beylikler döneminde şehir Hamidoğulları’nın Teke Beyliği kolunda kalmıştır. Teke Bey’i Mehmed Bey’in zamanında 1361 yılında Kıbrıs kralı Pierre Antalya’yı ele geçirmiş ancak 1373’te Mehmed Bey, Antalya limanına girişi engelleyen iki burç arasına gerili zinciri kırarak şehri tekrar geri almıştır. Mehmet Bey, bu zaferden sonra Zincirkıran Mehmet Bey olarak anılmıştır. [1]

Yıldırım Beyazıd zamanında 1392 yılında Antalya Osmanlı hâkimiyetine girmiş, 1402 Ankara Savaşı’nı kazanan Timur, oğulları vasıtasıyla şehri yağmalamıştır. 1472’de haçlı donanması tarafından son bir saldırıya uğrayan Antalya’nın, limanı koruyan zinciri kırılır, dış mahalleler yakılır, yıkılır ancak surlar aşılamaz.[2]

1919’da Mondros Mütârekesi ile İtalyanlar şehri işgal eder, iki yıl süren işgalden sonra 1921’de İtalyanlar Antalya’yı terkederler. Antalya, Cumhuriyet döneminde aynı adlı ilin merkezi olarak varlığını sürdürmektedir.Antalya’da tarih boyunca yapılan........

© İleri


Get it on Google Play