We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

TOPLUMSAL DEĞİŞİME KARŞI DİN DİLİ

8 1 1
02.08.2022

Bir söz vardır ya; ‘’Değişmeyen tek şey değişimdir’’ diye. İşte bu deyim insanoğlunun kendisi ve içinde yaşadığı toplum için her dönemde geçerli olmuş ve de olacak bir gerçeğin ifadesidir.

İlk insanlar hayata nasıl başladılar tam olarak bilmek mümkün değil. Hayattaki öncelikleri neydi? Nasıl ve neyle beslenirlerdi? Barınma ve korunma konularında ilk davranışları nasıldı? Ahlaki kriterleri nelerdi? Bu sorular ve benzerleri için sadece tahmini yorumlar yapabiliyoruz.

Hatta anlamak içinempati yapamayacak kadar uzaklaşmışız ilk atalarımızdan. Bazı zamanlar değişim çok hızlı olmuş, bazen de çok yavaş olmuş ama hiçbir zaman duraklamamış, hiçbir zaman da geriye doğru gitmemiş. Yani yaşanmışı yaşama isteği toplumdan yoğun bir istek almamış. Sadece marjinal birtakım guruplar geçmişte yaşamayı seçmiş. Hepsi o kadar.

-Son iki yüzyılın değişim haritasına bakacak olursak baş döndüren bir hızla karşılaşıyoruz. 1800’lü yılların başında, hatta 1700’lerin son çeyreğinde başlayan ve ağırlıkla Avrupa’daki sanayi devrimi, özgürlük hareketleri ve Rönesans adıyla tanınan değişim süreci bizi de etkisi altına almaya başlamış. Neticede topraklarımızın önemli bir parçası balkanlar desek te kıta Avrupa’sında olması hasebiyle bu değişim rüzgarları imparatorluğun içlerine doğru esmeye başlamış.

-Ülkeler ve kıtalar arası seyahatlerle birlikte gelişim ve değişimde güçlü olanların kültürel değerlerinin ve yeniliklerinin başka ülke ve kıtalara kolaylıkla gidebilmesi değişimin en önemli dinamiklerinden olmuş.

-Bunların yanında eğitim amaçlı gelip gitmeler, seyyahların çoğalıp ülkeler ve insanları hakkında detaylı bilgileri aktarmaları değişimi tetikleyen bir başka sebep olmuş.

-Batı dillerindekihikâye ve roman tarzı eserlerin tercüme edilmeleri neticesinde yapılan okuma faaliyetleriyle birlikte batının yaşam tarzıyla zihinsel olarak tanışılmış ve batı lehine etkileşim oluşmuş.

-19. yy. başlarında Avrupa’da moda dergileri yayınlanmaya başlamış ve bu yolla Avrupai giyim tarzı ve yaşam sitili Anadolu şehirlerindeki varlıklı ailelerin konaklarının en kıymetli el kitabı olmuş.

-Ayrıca sofralardaki değişim, sadece yemeklerle kalmamış, yemek masasının eşyalarını ve yemek yeme sitilini de etkilemiş.

-Müzikteki değişimi de unutmayalım. Çok sesli ve enstrümantal müzik tarzı da bu değişimin........

© İleri


Get it on Google Play