We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İNSANIN DÜNYEVİ UĞRAŞILARI VE BAZI MESLEKLER-3-

4 0 0
31.08.2021

Değerli okurlar, her birinize gönülden selam ederek meslekten öte olduklarına inandığım uğraşıların beşincisi hakkında yazmaya başlayayım.

Evet, bu mesleğin ana başlığı hukuk, Adaletin alanı, ya da hakkın hakimiyeti ve sahibinde kalması konusuyla uğraşanlar. Yani, Hakimler, Savcılar, Avukatlar ve sahanın bütün çalışanlarını kapsayan bir başlık.

Bu hukuk işleri, yani HAK meselelerini yerli yerine yerleştirmek, onu muhafaza etmek, ihlallerini engellemek ya da cezalandırmak gibi uğraşıları içinde barındırıyor.
Bunun yanında Adalet kavramıyla bir arada tutulan bu faaliyetlerin içeriğini evvel emirde insan fıtratındaki en temiz duygu olan Ahlak ve insanın hiç susturamadığı en büyük güç olan iç sesinin, vicdanının belirlediğini de hatırlatalım. Fıtrat ve vicdana yardım eden, hatta dayanak teşkil eden başta dinsel kurallar, insanın yüzyıllar içerisinde ürettiği töre ve sosyal teamülleri de hatırlatmakta fayda vardır.

Yani insan bireysel ve sosyal yaşantısı içerisinde aldığı kararların, yaptığı konuşmaların, icra ettiği işlerin bu çerçevede nereye tekabül ettiğini de bilmelidir, hatta çoğunlukla da bilmektedir. Aslında kısa olarak insan varsa kural vardır. Kural varsa yaptırım vardır. Yaptırımların bir kısmı da cezalardır da denilebilir.
Bu sistemi ayakta tutan, üç alt başlıkta ifade edilebilen meslekler hakkında da biraz bir şeyler yazarak bu yazının amacına hizmet etmiş olalım.

Savcılık makamı ve Savcı;

-Suç haberinin kendisine ulaşmasıyla birlikte devlet adına araştırma ve soruşturma faaliyetinde bulunmak,
-Kamu davasının açılmasını gerektiren şartlar oluştuğunda dava açmak ve yürütmek,
-Mahkemelerin verdiği kararları yerine getirmek,
-Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak durumunda olan ve yargı organı içinde yer alan kamu görevlisi olarak tanımlanabilir.
Sanki toplumun en hassas terazisinin bozulmasını engelleyici işleri yapan kişi gibi. Sadece hakkın sahibinde kalması ve haksızlığın önlenmesi için adalet sistemini çalıştıran kurum ve kuruma hayat veren insanlar. Tek tarafı var Savcılığın; HAK-ADALET. Bu hassas ayar bir kaybolursa eğer, hak arayan adalet sistemi zulüm ve haksızlığın koruyucusu........

© İleri


Get it on Google Play