We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İNSANIN DÜNYEVİ UĞRAŞILARI;

4 0 0
10.08.2021

BAZI MESLEKLERE FARKLI BİR BAKIŞ-1- POLİSLİK
Bir insanı hayata bağlayan bir sürü harici nimet ve bunların içgüdüsel karşılığı olan hazların varlığını bilmeyen yoktur. Bu hazların ve ihtiyaçların temini için bir emek ortaya konması gerekiyor. Sistem böyle.

Bir gurup insan bu emeğini ortaya koyarken ansızın hayattan kopuveriyor. Hayallerini, hazlarını, biriktirdiği sevgilerini ardında bırakıp gidiveriyor. Verilen sözler, kurulan hayaller, beslenen umutlar birden buhar olup uçuyor.
Soru: Neden?

Cevap: Seçilen mesleğin riskinden dolayı.
Bildiğiniz gibi insan doğası itibarıyla dünyayı sevme alt yapısıyla yaratılmıştır. Bu sevginin hem tatlı tarafı hem de acı tarafı vardır. İlk insanların zaman diliminde onların dünya ile ilişkileri çok daha basit ve sınırlı alanları kapsıyordu muhtemelen. Korunma içgüdüsü sanırım ilk üçün arasındadır. Sonrasında gıda ihtiyacı ve ardından barınma yani bir şekilde kapalı bir ortamda dinlenme ve uyuma isteği takip eder. Yani insan için bir ihtiyaçlar piramidi söz konusudur.
Yüzyıllar içerisinde bu mucize yaratık olan insan bütün canlılardan farklı olarak Dünya üzerinde insanın insanı bile anlamakta zorlandığı buluşlar, çalışmalar ve örgütlenme modelleri üretmiştir. Hayata bazı alanlarda standartlar getirmiştir.

Çadırdan gökdelenlere giden bir yol görüyoruz. Bir arada yaşamak istediğinin ispatı olarak toplu yerleşim yerlerini oluşturduğunu görüyoruz. Kişisel kullanım için açık ve kapalı mekanlar, araziler tahsis ettiğini ve bunu bir sisteme bağladığına şahit oluyoruz.
İnsanın bu muhteşem yolculuğundaki icatları, gelişmeleri, buluşları neticesinde özgün iş dalları ortaya çıktı. Yani meslekler. Her biri kendi içerisinde farklı özellikler ve ihtisaslar barındıran iş kolları oluştu.

İnsan işte. Önce bir icat yapar. Ya da var olan bir şeyi tespit eder, sonra onu belirli bir disipline sokar ve de standart dediğimiz devamlı aynı olabilme halini ona giydirir. Otonom bir sistem. Ardından başka insanlar kişisel ilgi ve yatkınlıkları ölçüsünde o işi alır ve daha da geliştirmeye gayret ederler.
İşte yine biz insanlar bunlara meslek diyoruz. Tarım işçiliği, demircilik, veterinerlik, coğrafya bilgisi, Tarihçilik,........

© İleri


Get it on Google Play