We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İNSANIN BİLİNÇLİSİNİN VE BİLİNÇSİZİNİN FARKI

3 0 0
21.06.2022

Bilinç; İnsanın kendisini, çevresini ve olup biteni tanıma, algılama, kavrama, fark etme yeteneği anlamına gelmekte.

Yani insanın farkındalıklısının adıdır bilinç. İnsanoğlu az ya da çok bilinçleriyle yaşar. Farkındalıklı bakışı ile hayata bir anlam katar. Bu bilincin içeriğinde ahlaki ve dini ilkeler olabilir de olmayabilir de.
İşte insanların en büyük ayrışım noktalarından birisi de budur. Bu durumu belirleyen faktörlerin başında çevre gelir. Ardından kişinin öğrenmeye olan meyli ve iç dünyası ya da maneviyatının durumu belirleyici faktörlerin başında gelir.
İyi-kötü, mutlu-mutsuz, faydalı-faydasız gibi değerlendirmeler insanlara yani bizim kendimize bakışımızı belirler.

Çevre bu konudaki en etkili faktördür. İnsan etrafından çok kolay etkilenir. İçinde yaşadığı toplumun veya gurubun şeklini alır. Bu hem kolaydır hem de mecbur gibi algılanır.
İnsan dış dünyaya çok da ilgisiz yaşayamaz. Kimin ne yaptığına ne dediğine ne düşündüğüne illaki bakar. Bazılarını severek kopyalar, bazılarını ise mecburen alır. Bazen de hiç düşünmez ve olması gereken gibi düşünüverir.
Bir de öğrenmeye bilhassa kaynağından öğrenmeye meraklı olanlar vardır. Bir eğitim kurumundan, bir bilge kişiden, bir kitaptan merak ettiklerini, işine yarayan şeyleri, hayatta dikkatini çekenleri ve bu şekilde her gün yeni birtakım sorulara cevaplar arar ve bulur.

İşte bana göre en büyük insani ayrışım budur.
-Hayatı bile isteye öğrenip yaşayanlar.
-Hayatı sağdan soldan kopyaladıklarıyla ve içgüdüleriyle yaşayanlar.
Bu iki guruptan bir ülkede ya da bir sosyal oluşumda hangisi daha fazlaysa o toplumun bilgi ve bilinç........

© İleri


Get it on Google Play