We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Barınma hakkı üzerine bir deneme

3 15 17
21.09.202121-09-2021 08:24

Bir grup üniversite öğrencisinin “barınamıyoruz” ismiyle gerçekleştirdiği park buluşmasında yurt ücretlerinin ve konut kiralarının fahiş miktarda yükselmesine tepki göstermelerine devletin cevabı her zamanki gibi çevik kuvvet polislerini olay yerine yığmak ve öğrencileri gözaltına almakla tehdit ederek parktan çıkartmak oldu. Öğrencilerin yükselttiği haklı ses sadece onları ilgilendiren bir sorun değil elbette. Son bir yılda özellikle Büyükşehirlerdeki konut kiralarının neredeyse P civarında yükseldiğine ilişkin birçok haber ve araştırma yayınlandı. Bu haberlerden özellikle İstanbul’da tahmini 8 metrekarelik ve penceresi dahi duvara bitişik bir tabutluğun aylık 900 TL’ye kiralanmasıyla ilgili ilan barınma sorununa dair gelinen noktayı özetler nitelikteydi.

Barınma hakkı, konut hakkını da içeren ama onu da kapsayarak aşan temel bir insan hakkıdır. Konut, sadece dört duvar ve çatıdan oluşan bir sığınak olmadığı gibi barınma da sığınakta geçirilen kısa süreli ikamet durumu değildir. Barınma hakkı; güvenli, ödenebilir, ulaşılabilir, insani yaşam standartlarına uygun, deprem ve benzeri afetlere karşı dayanıklı ve aynı zamanda asgari yaşamsal (elektrik, su, doğalgaz, internet) hizmetleri de içeren temel bir insan hakkı olarak tanımlanabilir. Söz konusu barınma hakkı, yurttaşlar açısından Anayasal güvence kapsamında bir hak olup, Anayasanın "Konut Hakkı" başlıklı 57. Maddesinde yer alan; "Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler." şeklindeki düzenleme de bu konudaki devletin doğrudan pozitif yükümlülüğünü ortaya koyar.

Devletin,........

© İleri Haber


Get it on Google Play