We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Dinamikler (iç/dış) meselesi

19 11 6
02.06.202002-06-2020 00:05

Basitçe anlatırsak soru şu: Bir ülkede gerçekleşen önemli siyasal olaylarda ve dönemeçlerde, o ülkenin kendi iç dinamiklerinin payı nedir, dış etkenlerin payı ne kadardır?

Tartışmada ayakların yere basması için kimi sınırlamalar getirmek gerekiyor. Bunlar da şöyle olsun: 1) Dönem, tarihin herhangi bir dönemi değil emperyalizm dönemidir; 2) İlgili ülke bir ulus devlettir; 3) Bu ulus devlette kapitalizm en azından toplumsal formasyonun bütününe kendi damgasını vuracak kadar gelişmiş, “modern” toplumsal sınıflar ortaya çıkmıştır ve 4) Bu ülke Türkiye’dir.

Dış etkenden kastedilen, kapitalist-emperyalist sistemin ilgili ülkeye yönelik doğrudan müdahalesinden dolaylı manipülasyonlarına, ülkedeki siyasal süreçleri etkileme girişimlerine kadar uzanan eylemleridir. “İç dinamik” ise o ülkedeki sınıfların konumlanmalarını, aralarındaki mücadeleleri ve bunların bir yansıması olan siyasal süreçleri karşılayan bir terimdir.

Tartışmaya zemin oluşturacak tarihsel kesit de İkinci Dünya Savaşı sonundan günümüze uzanan dönem olsun.

***

Türkiye solundaki tartışmalara bakıldığında, dış etkeni hiç dikkate almadan bu tarihsel dönemde ne olduysa hepsini ülkenin iç dinamikleriyle açıklayan bir yaklaşımdan söz edemiyoruz. Varsa da biz bilmiyoruz. Buna karşılık tersinden söz etmek mümkündür: Ülkedeki önemli siyasal olayları sadece ya da çok büyük ölçüde dış etkenle açıklayan analizler hep olmuştur, hala vardır.

Geldiğimiz bu noktada, tartışmanın bir sağırlar diyaloguna dönüşmemesi için kritik bir hatırlatma gerekiyor: Yazının başındaki sınırlamaları da gözeterek,........

© İleri Haber