We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Evlilik birliğinde uygulanabilecek Mal Rejimleri-2

3 0 0
27.11.2020

Evlilik birliğinde uygulanabilecek diğer mal rejimleri ise kısaca şunlardır;

- Mal Ayrılığı Rejimi: Türk Medeni Kanunu(“TMK”) madde 242 gereğince mal ayrılığı rejiminde eşlerden her biri, yasal sınırlar içerisinde kendi mal varlığı üzerinde sağladığı yönetim, yararlanma ve tasarruf haklarını korur. 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi döneminde yasal mal rejimi, mal ayrılığı rejimiydi. Bu rejime göre eşlerden her birinin mallarının gelirleri ve kazançları kendilerine aitti. Evin, çocukların ve eşin bakımı ve maddi ihtiyacı erkek eşe, evin bakımı ve ev işlerinin yapımı kadın eşe ait görevler olarak düzenlenmişti. Mal ayrılığı rejiminde eşler, evlilik birliğinde edinilmiş malları paylaşmamaktadır.

- Paylaşmalı Mal Rejimi: TMK m. 244 vd. ’da düzenlenmektedir. Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi, her eşin kendi malları üzerinde, yasal sınırlar içerisinde; yönetim, tasarruf ve yararlanma hakkını koruduğu seçimlik mal rejimidir. Paylaşmalı mal rejimi ve edinilmiş mallara katılma rejimi temelde benzerlik........

© Hürses


Get it on Google Play