We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Çocuk bezi bağışının kurum kazancının tespitinde indirim konusu

2 0 0
07.04.2021

Gelir İdaresi Başkanlığı’ na bağlı Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 15.12.2020 tarih ve 47285862-125[6-2020/02]-E.46810 sayılı özelgesi ile 1000 adet çocuk bezi satın alan ve satın aldığı bu çocuk bezlerini tüzüğünde gıda bankacılığı faaliyetinde bulunabileceğine ilişkin ibare bulunan Vakfa bağışlayan şirketin, yaptığı bu bağışın kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamında gider olarak yazılıp yazılamayacağına konusuna açıklık getirilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safi kurum kazancı" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde ise, fakirlere yardım amacıyla........

© Hürses


Get it on Google Play