Cumhurbaşkanının 7297 sayılı Kararı ile 25.05.2023 tarihinden itibaren “Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeler Yönetmeliği” (KOBİ) ile bu kapsamda sayılacak işletmelerin yeni kriterleri belirlenmiş olup, bu yönetmelikte;

İşletmelerin çalışan personel sayısı ile bilanço toplamları ve net satış hasılatları yeniden belirlenmiştir.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelikte yapılan değişiklik 25.05ç2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmelikte KOBİ tanımında kullanılan kriterler güncellenerek aşağıdaki sınıflandırmalara göre uygulama yapılacaktır.

Orta Büyüklükteki İşletme Tanımı

Buna göre; yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon Türk lirayı (bir önceki tutar 250 milyon TL idi.) aşmayan işletmeler Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ) olarak tanımlanmıştır.

Küçük İşletme Tanımı

Buna göre; yıllık çalışan sayısı 50 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 100 milyon Türk lirayı (bir önceki tutar 50 milyon TL idi.) aşmayan işletmeler Küçük İşletme (KOBİ) olarak tanımlanmıştır.

Mikro İşletme Tanımı

Yönetmelikle ayrıca, 10 kişiden az çalışanı olan mikro işletmelerin yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 10 milyon Türk lirayı (bir önceki tutar 5 milyon TL idi.) aşmayan işletmeler Mikro İşletme olarak tanımlanmıştır.

Çalışan sayısının belirlenmesinde; işletmede sadece hizmet akdiyle çalıştırılanlar çalışan sayılacaktır. Çıraklar ve staj yapan öğrenciler çalışan sayısına dahil edilmeyeceklerdir.

Yeni düzenleme ile oluşan KOBİ sınıflaması şöyle:

KOBİ

ÇALIŞAN SAYISI

MALİ KRİTER

MİKRO İŞLETME:

10’dan az çalışan

10 milyon TLaz

KÜÇÜK İŞLETME:

50’den az çalışan

100 milyon TLaz

ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME:

250’den az çalışan

500 milyon TLaz,

KOBİ Niteliğini Kazanma, Kaybetme ve Sınıfın Belirlenmesi

Yönetmeliğin 6 ıncı maddesinde; KOBİ niteliği belirlenirken, dikkate alınacak kriterlerden her hangi birini, son iki hesap dönemine ait verileri ile aşan işletmeler KOBİ niteliğini kaybeder. Son hesap dönemine ait verileri ile söz konusu kriterlerin altına düşen işletmeler KOBİ niteliğini kazanır.

İşletme sınıfları son hesap dönemine ait verileri ile belirlenir.

Ayrıca yönetmelikte; İşletme Türleri, Bağımsız İşletme, Ortak İşletme, Bağlı İşletme, Çalışan Sayısı ve Mali verilerin nasıl belirleneceğine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Yönetmeliğin ekinde İşletme Beyanlarıyla ilgili EK-! Formu ile bildirim yapılacağı belirtilmiştir.

2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı le Yürürlüğe konulan KOBİ tanımı sınıflandırması yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

___________________

(Resmi Gazete: 25.05.2023 tarihli 32201 sayılı)

QOSHE - Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kriterlerinin belirlenmesi - Berker Bostancı
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kriterlerinin belirlenmesi

5 0
03.06.2023

Cumhurbaşkanının 7297 sayılı Kararı ile 25.05.2023 tarihinden itibaren “Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeler Yönetmeliği” (KOBİ) ile bu kapsamda sayılacak işletmelerin yeni kriterleri belirlenmiş olup, bu yönetmelikte;

İşletmelerin çalışan personel sayısı ile bilanço toplamları ve net satış hasılatları yeniden belirlenmiştir.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelikte yapılan değişiklik 25.05ç2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmelikte KOBİ tanımında kullanılan kriterler güncellenerek aşağıdaki sınıflandırmalara göre uygulama yapılacaktır.

Orta Büyüklükteki İşletme Tanımı

Buna göre; yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon Türk lirayı (bir önceki tutar 250 milyon TL idi.) aşmayan işletmeler Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ) olarak tanımlanmıştır.

Küçük İşletme Tanımı

Buna göre;........

© Hürses


Get it on Google Play