We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Türkiye’de Demokratik Siyasetin İmkânları

1 1 5
16.03.2021

Çözüm Süreci -1: Çatışmasızlığın Ön Şartı Olarak Şiddet Paradoksu

Çözüm Süreci – 2: Demokratik Siyasetin İnşası ve Silahsızlanma

Çözüm Süreci 3: Türkiye’de Demokratik Siyasetin İmkânları

İmralı görüşme notları üzerinden birinci yazıda şiddetin bir araç olarak kullanıldığını ifade etmiştik. Yazı dizisinin ikincisinde yüceltilen şiddetin neden gerekli ve meşru olmadığı üzerinde durulmuştu. Bu son yazıda ise Türkiye’de siyasi imkân ve fırsatların üzerinde durulacaktır.

Görüşme notları bir bütün olarak değerlendirildiğinde Öcalan ve KCK’nin şiddeti demokratik bir siyasetin inşası için kullandıkları iddiasında oldukları görülmektedir. Bu görüşe göre Türkiye’de siyaset yapmanın imkânı yoktur! KCK’nin elindeki silahlar olmasa Kürtler varlıklarını dahi sürdüremeyeceklerdir! Kürt siyasetçiler şiddet sayesinde varlıklarını koruyabilmektedirler! KCK silahlara bir taraftan Kürtlerin demokratik haklarının tesisi diğer taraftan Türkiye’de demokratik, çoğulcu ve özgürlükçü bir siyasi düzenin kurulması için başvurmaktadır!

Türkiye’de ifade hürriyeti, örgütlenme hakları başta olmak üzere temel insan hak ve hürriyetlerinde alınması gereken uzun bir yolun olduğu herkesin malumudur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Türkiye aleyhine verilen kararlar da Türkiye’nin bu konulardaki karnesinin “iyi” olmadığını göstermektedir. En önemli sorunlardan birisi, bürokratik vesayet anlayışıdır. Bu anlayış Türkiye’nin hem demokrasisi üzerinde hem de insan hak ve hürriyetleri üzerinde kara bir gölgedir. Vesayetçi bir anlayış, demokrasinin seçimler ve partiler gibi temel kurumlarının olmasının yanında, bu kurumların doğrudan ya da dolaylı olarak denetlenmesini onun işleyiş ve kararlarının ise daima kontrol altında tutulmasını içermektedir. Vesayet anlayışı esasen cumhuriyetin temel bir niteliği olan egemenliğin kayıtsız şartsız millette olması ilkesi üzerinde de gölge etmektedir. Vesayet anlayışı Ak Parti iktidarında cumhuriyet tarihinin en büyük “yenilgisi”ni almış olsa da tamamen tarihe karıştığını ifade etmek de gerçekçi olmayacaktır. Ancak bu vesayet anlayışı ile mücadele sürecinde Türkiye siyasi tarihi nispeten önemli ilerlemeler de kat etmiştir.

Ak Parti kendisine yönelik kapatılma girişimi dahil bürokratik vesayetin bütün olumsuz tutumlarına rağmen Türkiye siyasi tarihinin en uzun soluklu iktidarını sürdürmüştür. Sansasyonel saldırılara ve terör eylemlerine, hatta KCK ile açık ilişkilerine rağmen HDP Türkiye siyasi hayatında mevcudiyetini korumakta, hatta yerel ve genel seçimlerde belirleyici bir rolü bulunmaktadır. Esasen HDP çizgisi ilk kurulduğu 1990’lı yıllardan beri meşru siyaset imkânlarına her zaman sahipti. Sadece bunu tercih etmemektedirler. Ak Parti iktidarının 1979’dan beri kendi iktidarlarının ilk yıllarına kadar devam eden sıkıyönetim/OHAL’i kaldırmış olması, çözüm sürecini geliştirmiş olması siyasetin alanını daha da genişletmiştir. Çözüm Süreci boyunca ve akabinde Türkiye’de tarihî önemi olan değişimler ve gelişmeler olmuştur. Bunların başında hükümetin Kürt dili konusunda attığı adımlar gelmektedir. Kürt dili ve edebiyatı alanında üç devlet üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri açılmıştır. Seçmeli ders olarak Kürtçe ilköğretim müfredatına girmiş ve bu alanlarda personel istihdam edilmiştir. Doğu ve Güneydoğuda birçok yerleşim yerine Kürtçe isimler konulmuştur. Bütün bu ve benzeri gelişmeler Kürt Meselesinin özünü değiştirmiştir. Yakın bir döneme kadar “varlıkları tartışılan Kürtler” tartışması ile kıyaslandığında bu gelişmeleri Devletin Kürtler konusunda yaşadığı köklü bir değişimin ifadesi olarak kabul etmek gerekir. Kürt meselesinde büyük ölçüde sürdürülen Kürtlerin inkârını da içeren güvenlikçi politikalarda köklü değişimler gerçekleştirerek, güvenlikçi politikaları kamu düzenini koruma çerçevesine indirgemiştir.

Bütün bu gelişmeler özü itibari ile Türkiye’de HDP’liler açısından siyaset kanalını daha da güçlendirmiştir. Aslında bunu Öcalan da Selahattin........

© Hür Fikirler


Get it on Google Play