We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

HADİS ANALİZLERİ

7 0 0
27.11.2018

HADİS ANALİZLERİ Son zamanlarda daha çok Kur'an'ı kerimi anlayarak okunması gereği üzerinde durduğum için bazıları hemen bizi de Hadis Münkiri ilan ettiler. Bu konuda ihtisas yapmış hadis âlimlerinden edindiğim bilgilere göre benim kanaatim bir hadisin sahih olmasının birinci şartı, Hadisin manasının Kur'an’ı kerim ayetlerine ters düşmemesidir.

Bu ölçülere uyan hadisler sahihtir ve makbuldür. Bu konuda örnek hadisler:

1-"Bana mucize olarak gösterilen ise, ancak Allah'ın bana vah yettiğidir/Kur'an'dır." (Buhari, İ'tisam)

2- "Rasulüllah ölüm döşeğinde şöyle dedi: "Ben yalnızca Kur'an’ın haram kıldıklarını haram kılarım. Allah'a yemin ederim ki, benim adıma bir şeye (Beni bahane ederek) sarılmasınlar." (Ebu Yusuf Er Redd 32 eh. 85)

3-"Allah'ın kitabında Helal kıldığı helal, haram kıldığı haramdır.

Hakkında sustuğu ise serbesttir. Allah'ın serbest bıraktıklarını kabul edin ve bilin ki, Allah hiçbir şeyi unutucu değildir." (Ebu Davud 39- Tirmizi Libas 6- İbn Mace 60- El Müracaat sayfa 20)

4- "Din konusunda ki ihtilaflarda size Kur'an yeterlidir." (5424-Buhari, Müslim, Nesai/ 4727 Muvatta, Müslim/ 5406 Buhari, Müslim)

5- "Abdestsiz Kur'an tutulabilir ve okunabilir. (3773- Buhari/ 3890- Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai/ Hadis no: 3862- İbrahim Canan çevirisi cilt 11 sayfa 120. Hadis no: 3890 cilt 3 Hadis no: 3890) Bir hadis tenkidi: Hazreti Aişe (R.a.) anlattığına göre bir Yahudi........

© Hilal Haber