Osaavasta työvoimasta on puutetta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, ja lähes kaikilla aloilla. Helsingin kaupungilla on pulaa ainakin varhaiskasvatuksen opettajista, erityisopettajista, yhä enenevässä määrin opettajista ylipäänsä sekä sosiaali- ja terveysalan henkilöstöstä.

Hyvinvointiyhteiskunnan kannalta kriittiset peruspalvelut pitävät yhteiskunnan rattaat pyörimässä. Toimiva terveydenhoito varmistaa, että ihmiset pysyvät työkykyisinä. Varhaiskasvatuksessa lapset oppivat toimimaan ryhmässä ja omaksuvat koulussa tarvitsemiaan taitoja. Koulutus mahdollistaa, että saamme osaavaa työvoimaa ja tuotamme innovaatioita.

Peruspalvelujen toimivuus edellyttää riittävää määrää motivoitunutta henkilöstöä.

Kuntien työvoimapula on yksityisen sektorinkin tilannetta haastavampi, koska lähes kaikkiin tehtäviin pääsy edellyttää tiettyä tutkintoa. Opettaja kykenee työllistymään yksityisellä sektorilla ilman lisäkoulutusta monenlaisiin tehtäviin, mutta hänen tilalleen päiväkotiin tai kouluun tarvitaan nimenomaan opettajan tutkinnon suorittanut henkilö.

Päiväkotien työvoimapulan ratkaisuksi on Helsingin kaupungin taholta esitetty koulutuspaikkojen lisäämistä yliopistoon. On tärkeää, että koulutuspaikkoja on riittävästi, mutta samalla on huolehdittava alan houkuttelevuuden lisäämisestä. Hakijoita pitää olla reilusti enemmän kuin koulutuspaikkoja, jotta koulutukseen voidaan valita alalle soveltuvia ja motivoituneita opiskelijoita. Lisäksi on huolehdittava siitä, että palvelukseen tulevat henkilöt perehdytetään asianmukaisesti ja että he viihtyvät tehtävissään.

Kunnilla on tarjota töitä, joilla on tarkoitus. Kutsumus ei kuitenkaan kannattele, jos työolosuhteet herättävät tyytymättömyyttä eikä työntekijällä ole mahdollisuutta vaikuttaa haluamallaan tavalla työhönsä.

Yksityisellä sektorilla tehdään valtavasti töitä henkilöstön houkuttelemiseksi ja pitämiseksi. Kunnissakaan ei pärjätä perinteisellä keinovalikoimalla.

Kaupungin työvoimapulan ratkaiseminen on kuluvan valtuustokauden aikana Helsingin tärkein tehtävä. Ratkaisun avaimet löytyvät parhaiten yhdessä henkilöstön kanssa.

Kirjoittaja on Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja ja kaupunginvaltuutettu (kok.).

QOSHE - Pia Pakarinen | Helsingin tärkein haaste on työvoimapulan ratkaiseminen - Pia Pakarinen
menu_open
Columnists . News Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Pia Pakarinen | Helsingin tärkein haaste on työvoimapulan ratkaiseminen

5 2 0
04.02.2023

Osaavasta työvoimasta on puutetta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, ja lähes kaikilla aloilla. Helsingin kaupungilla on pulaa ainakin varhaiskasvatuksen opettajista, erityisopettajista, yhä enenevässä määrin opettajista ylipäänsä sekä sosiaali- ja terveysalan henkilöstöstä.

Hyvinvointiyhteiskunnan kannalta kriittiset peruspalvelut pitävät yhteiskunnan rattaat pyörimässä. Toimiva terveydenhoito varmistaa, että ihmiset pysyvät työkykyisinä. Varhaiskasvatuksessa lapset oppivat toimimaan ryhmässä ja omaksuvat koulussa tarvitsemiaan taitoja.........

© Helsingin Uutiset


Get it on Google Play