Lapinlahden puisto rakennuksineen on arvokasta, vanhaa helsinkiläistä rakennettua kulttuuriperintöä. Puisto on osa Hietaniemen hautausmaan kaunista, rauhallista kokonaisuutta. Se, että puistosta lohkaistaisiin siivu rekkatunnelille, ei ole sopivaa. Satamatunnelin suunnittelun eri vaiheissa me olemme vihreissä olleet hyvin selkeitä: tällainen tunneli ei ole meille vaihtoehto.

Nyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY on antanut oman viranomaiskantansa Satamatunnelin vaihtoehtojen vaikutuksista. ELY on ottanut poikkeuksellisen tiukan kannan linjaukseen, jonka olisi tarkoitus lohkaista palanen Lapinlahden puistosta. ELY-keskus toteaa, että tätä tunnelia ei välttämättä voi rakentaa.

ELYn mukaan Lapinlahti-tunnelin ympäristövaikutukset ovat merkittäviä ja haitallisia ja Sataman esittämät toimet niiden lieventämiseksi eivät riitä. ELY-keskus edellyttää, että tunnelisuunnitelmia on pakko parantaa. Se on vaikea, mahdollisesti mahdoton tehtävä. Lapinlahti-tunnelin suuaukon vieressä elää äärimmäisen uhanalainen kirvelilattakoi, joka on luonnonsuojelulaissa erityisesti suojeltavaksi merkitty laji. Lisäksi tunneli tärvelisi Lapinlahden ainutlaatuista ja arvokasta kulttuuriympäristöä peruuttamattomasti.

Ilman ympäristölle haittojen lieventämistä Lapinlahden puistoa leikkaavaa tunnelivaihtoehtoa ei ELY-keskuksen mukaan voida rakentaa. ELY-keskus linjaa myös, että jos Länsisatamaan keskitettäisiin vain Helsinki–Tallinna-välin henkilöliikenne, satamatunnelin tarve ja siihen liittyvät haitalliset ympäristövaikutukset voitaisiin välttää. Tätä vihreätkin ovat ehdottaneet.

Vaikka Lapinlahti-linjaus saataisiin lopulta toteuttamiskelpoiseksi, ELY-keskuksen poikkeuksellisen tiukka viranomaiskanta on viivästys aikatauluun. Nopeampi aikataulu on aiemmin ollut tämän linjauksen ominaisuus, vaikka vaakakupissa onkin Lapinlahden puiston turmeleminen. Nyt tämä etulyöntiasema on kaventunut.

ELY-keskuksen tiukan linjauksen takia on vielä mahdotonta tehdä lopullista päätöstä siitä, kumpi linjaus tunnelille valitaan. Lapinlahden kulttuuri- ja luontoarvojen näkökulmasta ELY-keskus on katsonut, että vaihtoehto, jossa Lapinlahtea ei uhata, on suositeltavampi. Tästä olen itse samaa mieltä.

Kirjoittaja on kaupunkiympäristön apulaispormestari (vihr.).

QOSHE - Kolumni | Anni Sinnemäki: ELY-keskuksen Lapinlahti-linjaus on suositeltavampi - Kolumni
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kolumni | Anni Sinnemäki: ELY-keskuksen Lapinlahti-linjaus on suositeltavampi

10 23
26.03.2024

Lapinlahden puisto rakennuksineen on arvokasta, vanhaa helsinkiläistä rakennettua kulttuuriperintöä. Puisto on osa Hietaniemen hautausmaan kaunista, rauhallista kokonaisuutta. Se, että puistosta lohkaistaisiin siivu rekkatunnelille, ei ole sopivaa. Satamatunnelin suunnittelun eri vaiheissa me olemme vihreissä olleet hyvin selkeitä: tällainen tunneli ei ole meille vaihtoehto.

Nyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY on antanut oman viranomaiskantansa Satamatunnelin vaihtoehtojen vaikutuksista. ELY on ottanut poikkeuksellisen tiukan kannan linjaukseen,........

© Helsingin Uutiset


Get it on Google Play