Viime vuosien aikana pääkaupunkiseudulle on muodostunut useita nuorten miesten ryhmiä, joiden on havaittu ihannoivan väkivaltaista kulttuuria. Näiden katujengien toimintaan kytkeytyy huumekauppaa ja joissain tapauksissa yhteyksiä on havaittu olevan myös järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Katujengirikollisuus ja alaikäisten väkivaltaisuus ovat vakavia ilmiöitä, joiden syihin ja seurauksiin tulee puuttua päättäväisesti. Tarvitsemme uusia toimintatapoja, jotta vältymme vastaavalta kehitykseltä kuin Ruotsissa. Nuorten ajautumista rikollisuuden polulle ei voida ehkäistä pelkillä rangaistuksilla ja passittamalla nuoret vankilaan. Mutta myöskään pelkillä pehmeillä keinoilla ei välitetä tärkeää viestiä, ettei rikolliselle tielle kannata lähteä.

Tarvitsemmekin sekä kovia että pehmeitä keinoja. Kovat toimet kohdistetaan jengirikollisuuden ytimeen, aikuisiin, jotka käyttävät nuorten ongelmia hyväkseen. On lisättävä keinoja hajottaa jengit, puututtava järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja kovennettava laittomien aseiden hallussapidosta annettavia rangaistuksia. Nykyisen oikeuskäytännön mukaan laittoman aseen hallussapidosta määrätään usein vain sakko.

Tärkeintä on kuitenkin nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Nuorten rikollisuutta ennaltaehkäisevää moniammatillista ankkuritoimintaa ja poliisin ennalta estävää työtä on tehty jo pitkään hyvin tuloksin. Pelkästään Helsingissä toiminnan piirissä olleista ensikertalaisista nuorista 73 prosenttia ei uusi rikoksia. Helsingissä on kokeiltu myös mallia, jossa nuorisotyöntekijöitä työskentelee kouluilla nuorten tukena. Näitä hyväksi koettuja malleja pitää vahvistaa.

Esityksestäni eduskunta hyväksyikin tälle vuodelle lisäresursseja poliisin ennaltaehkäisevään exit-toimintaan. Helsingin poliisi on toivonut voivansa kehittää exit-toimintamallia katujengitoimintaan soveltuvaksi. Lisärahalla Helsingin ja Uudenmaan poliisit pääsevät keskittymään hyväksi todetun exit-työn laajentamiseen. Työssä irtautumishalukkaita henkilöitä autetaan irtautumaan jengitoiminnasta.

Rikollisjengit kukoistavat sellaisessa ympäristössä, jossa eriarvoistuminen kasvaa ja asuinalueet eriytyvät. Siksi on tärkeää, että kehitämme Helsingin eri alueita tasapainoisesti ja puutumme syrjäytymiskehitykseen tehokkaasti.

Kirjoittaja on kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu (sd.).

QOSHE - Eveliina Heinäluoma | Katujengeihin puututtava - Eveliina Heinäluoma
menu_open
Columnists . News Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Eveliina Heinäluoma | Katujengeihin puututtava

10 2 0
08.02.2023

Viime vuosien aikana pääkaupunkiseudulle on muodostunut useita nuorten miesten ryhmiä, joiden on havaittu ihannoivan väkivaltaista kulttuuria. Näiden katujengien toimintaan kytkeytyy huumekauppaa ja joissain tapauksissa yhteyksiä on havaittu olevan myös järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Katujengirikollisuus ja alaikäisten väkivaltaisuus ovat vakavia ilmiöitä, joiden syihin ja seurauksiin tulee puuttua päättäväisesti. Tarvitsemme uusia toimintatapoja, jotta vältymme vastaavalta kehitykseltä kuin Ruotsissa. Nuorten ajautumista rikollisuuden polulle ei voida ehkäistä pelkillä........

© Helsingin Uutiset


Get it on Google Play