We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Frida Demervall: Slakten av landsbygdens småskolor måste få ett slut

3 2 0
20.01.2020

I ivern att effektivisera genom att centralisera finns det andra viktiga aspekter man gärna glömmer, som inte nödvändigtvis är kopplade direkt till läroplanen eller skollagen, men som har stor påverkan på elevernas möjlighet till inlärning och kunskap.

Centralisering är lika med effektivisering, det tycks vara ett givet tema när en omorganisation ska genomföras, inte minst när det kommer till skolan. I kommuner runt om i hela landet ser vi just nu hur mindre skolor försvinner i en rasande takt till förmån för större centraliserade komplex.

Läs också: Oksanen - Staten har skuld i att byskolorna försvinner

Tanken från politiken och ansvariga tjänstemän är självfallet att denna effektivisering både ska ge ekonomiska fördelar, men också skapa bättre förutsättningar för........

© helahalsingland