We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

DEBATT: Barn som behöver extra stöd kommer i kläm – glöm inte bort att barnkonventionen är ny lag

2 0 0
17.01.2020

Vill börja mitt inlägg med en påminnelse om Barnkonventionens grundprinciper

"Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa."

Hur kan en ansvarig verksamhetschef - på uppdrag av fattat beslut inom Region Gävleborg - ta bort anställning av logoped avsedd att utreda barn som misstänks vara dyslektiker när det står 150 barn i kö för utredning?

Läs........

© helahalsingland