We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Mats Skogkär: Zuckerberg ber regeringar om hjälp att tukta vildvuxet nät.

1 0 0
08.04.2019

Facebookgrundaren Mark Zuckerberg efterlyser reglering av nätet.Bild: Marcio Jose Sanchez

Att på olika sätt reglera det vildvuxna, anarkistiska nätet har blivit en prioriterad fråga för regeringar runt om i världen. Och detta gäller såväl demokratier som diktaturer – även om syfte, mål och medel skiljer sig åt. Förhoppningsvis.

Alldeles enkelt är det inte. Emellanåt faller makthavarna på eget grepp. Som i Frankrike.

Där planerade regeringen att dra i gång en kampanj i sociala medier #OuiJeVote – "Ja, jag röstar" – för att få fler att delta i valet till EU-parlamentet i maj. Men Twitter sade nej. Företaget ansåg att satsningen – som den var upplagd – bröt mot en fransk lag mot falska nyheter som började gälla så sent som i december och som kräver att det vid kampanjer i sociala medier klart ska framgå vem som är avsändare och betalar för innehållet.

Den franska regeringen menar att........

© HD