We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Anne-Marie Pålsson: "Hur kan då stödet för 19-åringens klädval förstås?"

2 1 0
19.08.2019

Kan vi uppföra oss hur som helst i offentliga miljöer? Nej, det finns regler, men de är allmänt hållna och inte särskilt långtgående.

I brottsbalkens kapitel om den allmänna ordningen finns en paragraf om förargelseväckande beteende:

Den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för förargelseväckande beteende till penningböter. (16 kap, 16§). I ordningslagen (1993:1617) sägs vidare att den som använder kollektiva transportmedel inte får skräpa ner, röka, inta alkoholhaltiga drycker eller på annat sätt störa ordningen eller äventyra säkerheten i trafiken. Och så finns det förstås en rad lokala föreskrifter på området.

Så i........

© HD