We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ülkücü ve Ülkücülükte türeyen mezhepler ile amansız hastalık

7 0 1
17.06.2022

Yarım asırdır adı konmamıştı, tanımı yapılmamış izafi bir kavramdı! Macerası, daha önce birkaç kez yazdığımız gibi “potansiyeli Anadolu delikanlısı olan ve od düşen ocaklar başta, tüm millete” pahalıya mal olmuştu. Zayiatı kanlı kardeş kavgaları ile son bulsa da işlevi vurgun düzeninde devam etmekte…
* Partiler arası kavgalarla…
* Genel başkanlar arası salvolarla…
* Dinde türeyen pavluslar arasında jandarmalıklarla…
* Tartışmasız totemleriyle…
* Din adına mezhepler ve tarikatlara takılı… Osmanlı ile Cumhuriyet arasında askıda kalanlarla…
* Saraya, saltanata, aparat olanlarla…
* Sisteme dolgu malzemesi olanlardan simgelerle sınır boylarından, iç güvenliğe, enerji ve sinerjiye alet edilinceye kadar…
YETMEDİ!
Kendi içinden çıkardıkları mezheplerle (!) kargaşa ve karartmanın demine vurmaktalar…
* Taş Medreseliler…
* Yusufiyeliler…
* Ülkü devleri…
* Reisler…
* Türkeşçiler…
* Balgatçılar…
* Muhsinciler…
* IYI’ciler, yiyiciler, Ümit’çiler, ümitsizler, eskiler, yeniler, paramiliter fedailer ve yoldakiler... vs.
…ve elan sembollerle oy avcılarına, yem konumunda olanlar...


Bilmem Irak, Suriye ya da İran da “din de düşman kimdir” sorusunun cevabını hiç düşündünüz mü? Cevap olarak “YAHUDİ- HIRİSTİYANDIR” demeden önce, Sünni ise Alevi ya da Şii diyecektir (!), Alevi ise “yezit diye Sünniyi gösterecektir! Bu kadim çarpık algı da açıktan düşünülmesi gereken ayrı bir faktör! İşte “siyaset, mezhep, cemaat ve tarikat ekiminin” İslam’a hediye ettiği mahsuldür (!) ve ikinci ana sebeplerdendir.
Aynı durum kendisine alan açarak “köhnemiş, şartlı ideolojiler” sürecindeki tecelli ile devam etmektedir. Bir tarafta dağdan, taştan ve resmi kurumlardan TC’ler kaldırılırken, andımız yasaklanıp bayrak tartışılırken, kadim değerler tarumar edilirken “ülkücü mezheplerin” kavgası eşikte vesselam.

ÜLKÜCÜLÜK ve EVRENSELLİK…
Allah’ın evrensel olan dinleri / İSLAM tüm dinlerin mezhepleri, mezhepçileri ve pavluslarınca, nasıl un ufak edildi ise tıpkı evrensel bir olgu olan ÜLKÜCÜLÜĞE de yukarıdaki unsurlarca el konmuş durumda. Bunların her biri birer ‘mezhep, tarikat ve pavlustan’ başka bir şey değil tabi. Oysa fotoğrafta bilim insanımız ülkücü ve ülkücülüğün tanımında kodu vermiş ve kendisi de bu tanıma şehadet ediyor.

Hala kendisini........

© HBRMA


Get it on Google Play