We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Günah sevap arasına sıkışmış bir din ve hurafe...

24 0 21
03.07.2022

Allah'a ve kula yalakalığı birbirine karıştırmış, dünyayı cehenneme çevirerek cennete gitmek isteyen bir Müslüman tür ile toplumun başı dertte, coğrafyanın başı dertte ve bunların vesile olduğu insanlığın başı dertte... Vicdanı olan hiç kimsenin "bataklıkta gezip, paçama bir damla çamur bulaşmamalı" deme hakkı yok.

Mevlana, “Kilitli kapı sana bir türlü açılmıyor çünkü anahtara düşman kesilmişsin” der. Sıkıntının nirengi noktası da budur.

* Peygamberin ölümünden 250 yıl sonra yazılan hadisleri, din yerine koyarak fahiş fiyatla TV ekranlarında satan… Olmayan ilmini gücün eşiğine “paspas” eden Prof. yaftalı allamelerin ve 100 küsur bin merkeze postacılık yapan imam ordusunun domino ettiği,

* “Günah-sevap ile Müslim-Gayrimüslim” aralığına sıkışmış,

* Camilerin tapınağa ve beyin yıkama merkezlerine dönüştüğü,

* Kuran’ın “boşa, tuza, taşa, suya ve cine” okunduğu,

* Yetim hakkının ve kamu hakkının, abdest suyu ile söndürülmeye çalışıldığı.

* Kuran’a abdestsiz dokunulmayan fakat (güya) abdestli iken Kuran’ın hükümlerinin çiğnendiği,

* Allah için yapılan işkencede (!) "sigara molası" verildiği,

* Kırk haramiyi “Kabe yolcusu” sananların ve çalarken salavat getirenlerin kol gezdiği,

* Hulasa dinin Kandil Gecesi ekseninde algılandığı,

* Cennetin "huri- gılman” üzerinden tanımlandığı,

* İslam’ın “5 vakit namazdan, 1/40 zekattan, hacca gitmekten,........

© HBRMA


Get it on Google Play