We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Din ile Dünya Dilinde Münafık ve Günümüzde Görünürleri…

9 1 23
21.07.2022

Münafığın her yüzü ayrı okunur. Ancak okuyanların basireti ile çözülür. Münafığın zıttı mümindir. Münafık, Müslümanım ve inanıyorum diyenlerin içinde barınır. İnanıyorum der ama güvenmez. Çünkü inanmak ayrı iman etmek ayrıdır. İman etmek güvenmektir. Müslüman, mümin ve münafık farkı da buradan çıkar.


MÜNAFIK; “herkesi memnun etmek gibi” iflah olmaz bir mükemmeliyet sergiler. O kadar kendinden emindir ki profesyonel tiyatrocular pes edebilir. Yani rollerindeki becerileri müthiştir. Üstelik külliyen inanmadığı bir meselede (!) fevkalade inandırıcıdırlar. Düşman olduğu halde sadık bir dost görünümü size fevkalade inandırıcı gelebilir.
Hani “yıllarca dost bellemiştim… Koynumda yılan beslemişim meğer” dediğiniz insanlar mutlaka hayatınıza girmiştir.


PEKİ DİNDE MÜNAFIK KİMDİR?


Din dilinde İNFAK, NİFAK VE MÜNAFIK kavramları manidardır. İNFAK ile NİFAK aynı kökten gelir ancak biri zehir diğeri panzehirdir.

İNFAK; vermek, dağıtmak, paylaşmaktır. (Dinin bel kemiği, özüdür.) NİFAK ise geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozuculuktur. (Halk arasında fitne diye geçer.) Bunlardan birinin olduğu yerde diğeri barınmaz.


İnsanlığın yaşam alanına DİN ile adım atarlar, ayrı bir dini kategorisi yoktur. Ancak münafığı Müslümanın halinde görürüz. Yani Kuran’da “Müslüman” adı münafığı da kapsar. Bu demek münafıklar, Müslümanların içindedir.

Müslüman, Mümin, Münafık: 3M. (Yani Mümin ile Münafık Müslümanın alt kümeleridir.) Siz topyekûn bakınca Müslümanın kim ve ne olduğunu fark edemezsiniz. Dolayısıyla münafık, Müslümanların içinde bir hal yaşayandır. Demek ki Müslümana dışarıdan bakıldığında mümin de olabilir münafık da. Ama her ikisi de Müslümanım der. Nereden mi anlıyoruz? Kuran’dan. (Kuran’da 41 yerde “münafıklar” tabiri geçer.)

Mümin içten teslim olandır. Münafık ise dıştan teslim olandır.

“İbrahim İÇTEN teslim olmuş bir Müslümandır” diyor Bakara 131. Yani içten teslimiyet İbrahim gibi olur, yani mümin olan. Bir de dıştan teslimiyet var: “Bedevîler iman ettik dediler. De ki siz henüz iman etmediniz. Fakat «biz sadece boyun eğdik» deyin. Çünkü iman henüz tam olarak kalplerinize yerleşmemiştir” diyor Hucurât 14. Münafığa “saklı müşrik” de denir.

Münafık ayetleri Mekke’de değil Medine’de inmiştir. Çünkü “devlet, mal, para, rant” Medine’de başlamıştır.

Hz. Peygamber MÜNAFIĞIN ALAMETİ 3’tür der;


1- Konuştuğu zaman yalan söyler… (Dili yalana dönüktür.)
2- Kızdığında haddi aşar. Hatır, gönül, vefa bırakmaz. (Oysa mümin kendini tutandır)
3- Söz verdiğinde sözünde durmaz. (Muslim 18.) (İnandırıcıdır, gayet şık konuşur, kendisinden emindir ama sözünde durmaz. Yalanı büyük büyük ve sürekli söylediği için inandırıcı olur.)

Kendi döneminde Mekke müşrikleri ile maruf idi. Yani Mekke yılları; muhalefet, eziyet, işkence, fedakârlık ve bedel yıllarıydı. Son dindeki prototipleri Mekke (kodamanları) müşrikleridir. Bu düzenin başını da 7-8 tefeci bezirgandan birisi olan Ebu Leheb çekiyordu. Kuran’ın “Yedâ Ebu........

© HBRMA


Get it on Google Play