We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Arap İhaneti Meselesi

1 1 0
12.07.2021

Eğitimci Yazar Mahmud Haldun Sönmezler; Akit'teki "Arap ihanetinin! Gölgesinde Filistin davası" adlı yazınızı okudum, tebrik ederim. Fakat bazı hususlarda meselelerin izahında daha önceki düşülen hatalara düşüldüğünü görüyorum.

Öncelikle 1699'a giden Kırım Hanının ihanetinin ardında şahsi meselelerle birlikte hanlık ile hanedan arasındaki çetin çatışmayı iyi ele almak gerekir. İki hanedan arasındaki kavga ile iki millet arasındaki kavga bir tutulmamalıdır. Ki Türk tarihindeki hanedan kavgaları boylar arası kan davasına dönüşmemiştir. Usul olarak 17. Asrın sonunda yaşananlar ile 20. Asrın başında yaşananlar her yönüyle birbirinden farklılık arz ediyor, kıyas edilmesi doğru değil.

Fethe giden bir orduyla haremini korumaya çalışan bir ordunun ve bu ordunun sahibi milletin olayı algılaması aynı olmaz. Diğer taraftan Şerif Hüseyin ve bir avuç isyancı! İfadesi hem kıyas edilen Kırım Hanına yakıştırılan ihanet ifadesinin yanında olay bakış açısını ele veriyor. Tarihi değerlendirme açısında büyük bir anakronizm hatası yapılmış.

Türk Arap milletlerinin arasının açılması meselesine gelince bu husus hem iki millet arasındaki tarihi ilişkiler açısından hem de Cihan Harbi sırasında yaşananlar ve dahi sonraki dönemlerde yaşananlar hatta günümüzde yaşananlar Şerif Hüseyin ve bir avuç isyancı! Yaklaşımıyla ele alınamaz.

Velev ki böyle dediğiniz gibi olsun! Siyasal İslam jargonuyla meseleye yaklaşılsa dahi Kırım Hanı şahsi bir karar almış, sadrazama ve padişaha itaat etmemiş, insanların ölümüne sebep olacak bir durum ihanet içerisinde bulunmuştur. Ki sadrazam savaşı kaybetsin diye divanda vezir olup, ordu paşa olup dua eden kişiler de vardı. Yani bir........

© HBRMA


Get it on Google Play