We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

MHP Genel Başkanı Dr. Sayın Devlet Bahçeli’ye Açık Mektup -27-

2 2 3
27.06.2022

Sayın Genel Başkan;

Zât-ı alinizin de gayet iyi bildiği gibi bir teşkilatın gayesini insan (kurucu lider) tespit ve tayin eder.

MHP`nin kurucusu merhum Alparslan Türkeş de birinci gaye olarak “Milliyetçi Büyük Türkiye” ülküsünü göstermiştir. Türk Milliyetçi davasının ikinci merhalesi bağımsızlığına kavuşacak Türk Dünyasıyla sosyal, kültürel, ekonomik bağlarını güçlendirip, Türk Dünyasının birliğini sağlamak; üçüncü merhalesi İslâm Dünyasını Batılıların sömürgesi olmaktan kurtararak yeni bir Türk-İslam bloğunun gerçekleşmesini temin etmekti.

Bu büyük Türkiye`nin inşası için de milliyetçi bir eğitim sistemi ile millet hayatının her alanına hitap edecek imanlı ve vatanperver, bilgili ve şahsiyetli ülkücü kadroların yetişmesini ve bu yolla da ülke kalkınmasını, lekesiz ve gölgesiz bir adalet nizamının hâkim kılınmasını sağlamayı esas almıştır.

Türk milletinin iman ve ruh köküne bağlı aydınlar vasıtasıyla milletlerarası camiada da itibarlı bir Türkiye olma hedefi de yüce gayemizin bir başka safhasını teşkil ediyordu.

25 yıl önce MHP Kurultay delegelerinin teveccühü ile devraldığınız bu kutsal emaneti hedeflerine ulaştırma konusunda gayret edip yeni merhaleler katetmek bir yana, her geçen gün ana gayesinden uzaklaştırdığınızı üzülerek görmekteyiz.

Sayın Genel Başkan;

Burada bir sualin cevabını arıyoruz. MHP bir “siyasi parti” midir, yoksa “mevcut sistemin bir kuruluşu” mudur?

Eğer siyasi parti ise meşruiyet sınırları içerisinde ne yapıp edip iktidar olmayı hedeflemeliydi.

Elin oğlu bir siyasi parti kuruyor, 2 sene sonra iktidara geliyor ve 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsa, başta zât-ı aliniz olmak üzere, bütün MHP`liler başlarımızı iki elimizin arasına alıp “Biz nerede hata yaptık?” sualine cevap aramalıyız.

Bu konu, her 27 Mayıs’ta Kızılcahamam’da yer alan Ülkücü Şehitler Abidesi’nde veya her MHP Kurultayı’nda yapılan ve birtakım hamasi sözlerin ve yerine getirilmeyen vaatlerin tekrarından ibaret konuşmalarla geçiştirilecek bir konu değildir.

Sayın Genel Başkan;

Bir teşkilatın yöneticisi, kurucu lider tarafından tespit edilmiş gayeyi, insanlara telkin edip kabul ettirir ve grup oluşturur. Bu gruplar, inançlı kitlelere dönüşür ve teşkilatı yöneterek yaşatırlar.

Teşkilatçının; insanı tanımak ve öğrenmek gibi bir mecburiyeti vardır.

Çünkü başarılı dava adamları kendilerini, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere dil, üslup, ihtiyaç ve meselelerini çeşitli biçim, vasıta ve tekniklerle anlatabilenlerdir.

Yine başarılı dava adamları, cemiyetin ve çağın bütün basın,........

© HBRMA


Get it on Google Play