Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge er et av verdens mest demokratiske land, og det norske politiske systemet skårer svært høyt på demokratisk kvalitet langs ulike dimensjoner. Det skriver forskerne som står bak prosjektet Tilstandsanalyse av det norske demokratiet[1], som lanserte sin rapport i august i fjor. Prosjektet ble ledet av forskere ved institutt for statsvitenskap ved UIO, på oppdrag fra regjeringen.

Forskerne konkluderer med at til tross for at det norske demokratiske systemet generelt har et høyt og stabilt nivå, så finnes det sider ved demokratiet som har et klart forbedringspotensial.

Blant annet peker rapporten på at innbyggere oppfatter at maktmisbruk og korrupsjon er utbredt, spesielt på lokalt nivå. Rapporten trekker også fram at innflytelsen fra ressurssterke lobbygrupper er stor, og at transparensen mellom interessegrupper og politikere med fordel kan økes. Rapporten peker på et lobbyregister som et mulig tiltak på denne utfordringen.

I 2017 vedtok bystyret i Haugesund å innføre et lobbyregister. Vedtaket kom som følge av en interpellasjon fra May-Britt Vihovde (Venstre).

Arbeidet med å innføre et register ble imidlertid lagt på hylla både i Haugesund og i flere andre kommuner på grunn av lovlighetsutfordringer knyttet til personvernhensyn.

I 2022 kom det en utredning[2] foretatt av Advokatfirmaet Lund og Co på vegne av KS, som viser hvordan kommuner innenfor dagens lovverk kan registrere selskap, foreninger og andre virksomheter, som er i kontakt med kommunen i politiske beslutningsprosesser, og hvilke folkevalgte de er i kontakt med.

I budsjettdebatten i Haugesund bystyre i desember 2023 fremmet representant Tor Inge Fredriksen (AP) et oversendelsesforslag som ble enstemmig vedtatt. Tiltak for mer åpenhet, transparens og innføring av et lobbyregister var en del av dette forslaget.

Bystyret i Haugesund har med andre ord vist en vilje til å innføre et lobbyregister både i denne perioden og i tidligere perioder.

Vår vilje til å innføre et lobbyregister har ikke blitt mindre etter at det ble kjent at Karoline Sjøen Andersen i Høyre nå skal selge kurs i politisk påvirkning via sitt konsulentselskap Fremje.

Sjøen Andersen er ikke bare bystyrerepresentant, formannskapsmedlem og gruppeleder for det største partiet i Haugesund. Hun er også vara til Stortinget, og vara til fylkestinget. Hun har tidligere blitt håndplukket til å være rådgiver for en svært sentral person i Erna Solberg sin regjering.

Vi synes det er verdt å stille spørsmål ved om det virkelig er greit at bedrifter nå skal kunne betale 20.000 kroner til Sjøen Andersen sitt firma, for å bli skolert i politisk påvirkningsarbeid av en person med så mange politiske hatter.

Vi hadde ønsket at Haugesunds Avis hadde gått litt dypere inn i denne problemstillingen enn hva som ble tilfellet i første episode av podcasten «Peiling». Men her ble redaktør Einar Tho enten utsatt for en lur politiker og spinndoktor, eller så valgte han det mest bekvemme. Nemlig å ikke stille for mange kritiske spørsmål, og heller la dette bli et profilintervju som bygger opp under Karolines imponerende CV.

Det er ingen tvil om at Karoline Sjøen Andersen er en dyktig person og politiker. I god feministisk ånd heier vi på henne selv om vi står langt fra hverandre i politiske saker. Men hatteleken som hun nå har satt i gang er svært problematisk. Både for henne selv, for Høyre, men kanskje aller mest med hensyn til tilliten til hele lokaldemokratiet.

Vi syns også det er en uheldig utvikling i samfunnet at politikk skal drives gjennom lobbyisme fra betalingssterke aktører. Det er jo ikke slik at uføre Lars kan betale seg inn på nevnte kurs for å bli skolert i å påvirke hvordan han skal få råd til den skyhøye husleia. Det kan heller ikke aleneforsørgeren Grete som er avhengig av brillestøtte og barnetrygd, eller de mange frivillige organisasjonene som steker tusenvis av vafler hvert år for å kunne tilby aktivitet og opplevelser til store og små.

Listen over hvem som ikke har mulighet til å betale for lobbykurs er lang, og listen over dem som kan er tilsvarende kort: Eliten og bedrifter med sterke næringsinteresser. Det er rett og slett et demokratisk problem, og hjelper overhodet ikke til å bygge opp den tilliten som politikerne stadig bevisst, eller ubevisst mister.

Vi politikere må vise oss tilliten verdig, vi er valgt av folket for å være deres fremste tillitsvalgte. Ikke for å selge våre tjenester til høystbydende.

Vi ønsker et åpent og transparent politisk arbeid, og nettopp derfor vil SV og Rødt på ny løfte diskusjonen om et lobbyregister i Haugesund i neste bystyremøte. Vi mener at dette kan bidra til å styrke innbyggernes rettssikkerhet og øke tilliten til kommunen og lokaldemokratiet.

[1] tinde_2023_rapport_endelig_versjon.pdf (regjeringen.no)

[2] rapport-ks-aapenhetsregisteret-lundogco-pdf.pdf

Norge er et av verdens mest demokratiske land, og det norske politiske systemet skårer svært høyt på demokratisk kvalitet langs ulike dimensjoner. Det skriver forskerne som står bak prosjektet Tilstandsanalyse av det norske demokratiet[1], som lanserte sin rapport i august i fjor. Prosjektet ble ledet av forskere ved institutt for statsvitenskap ved UIO, på oppdrag fra regjeringen.

Forskerne konkluderer med at til tross for at det norske demokratiske systemet generelt har et høyt og stabilt nivå, så finnes det sider ved demokratiet som har et klart forbedringspotensial.

Blant annet peker rapporten på at innbyggere oppfatter at maktmisbruk og korrupsjon er utbredt, spesielt på lokalt nivå. Rapporten trekker også fram at innflytelsen fra ressurssterke lobbygrupper er stor, og at transparensen mellom interessegrupper og politikere med fordel kan økes. Rapporten peker på et lobbyregister som et mulig tiltak på denne utfordringen.

I 2017 vedtok bystyret i Haugesund å innføre et lobbyregister. Vedtaket kom som følge av en interpellasjon fra May-Britt Vihovde (Venstre).

Arbeidet med å innføre et register ble imidlertid lagt på hylla både i Haugesund og i flere andre kommuner på grunn av lovlighetsutfordringer knyttet til personvernhensyn.

I 2022 kom det en utredning[2] foretatt av Advokatfirmaet Lund og Co på vegne av KS, som viser hvordan kommuner innenfor dagens lovverk kan registrere selskap, foreninger og andre virksomheter, som er i kontakt med kommunen i politiske beslutningsprosesser, og hvilke folkevalgte de er i kontakt med.

I budsjettdebatten i Haugesund bystyre i desember 2023 fremmet representant Tor Inge Fredriksen (AP) et oversendelsesforslag som ble enstemmig vedtatt. Tiltak for mer åpenhet, transparens og innføring av et lobbyregister var en del av dette forslaget.

Bystyret i Haugesund har med andre ord vist en vilje til å innføre et lobbyregister både i denne perioden og i tidligere perioder.

Vår vilje til å innføre et lobbyregister har ikke blitt mindre etter at det ble kjent at Karoline Sjøen Andersen i Høyre nå skal selge kurs i politisk påvirkning via sitt konsulentselskap Fremje.

Sjøen Andersen er ikke bare bystyrerepresentant, formannskapsmedlem og gruppeleder for det største partiet i Haugesund. Hun er også vara til Stortinget, og vara til fylkestinget. Hun har tidligere blitt håndplukket til å være rådgiver for en svært sentral person i Erna Solberg sin regjering.

Vi synes det er verdt å stille spørsmål ved om det virkelig er greit at bedrifter nå skal kunne betale 20.000 kroner til Sjøen Andersen sitt firma, for å bli skolert i politisk påvirkningsarbeid av en person med så mange politiske hatter.

Vi hadde ønsket at Haugesunds Avis hadde gått litt dypere inn i denne problemstillingen enn hva som ble tilfellet i første episode av podcasten «Peiling». Men her ble redaktør Einar Tho enten utsatt for en lur politiker og spinndoktor, eller så valgte han det mest bekvemme. Nemlig å ikke stille for mange kritiske spørsmål, og heller la dette bli et profilintervju som bygger opp under Karolines imponerende CV.

Det er ingen tvil om at Karoline Sjøen Andersen er en dyktig person og politiker. I god feministisk ånd heier vi på henne selv om vi står langt fra hverandre i politiske saker. Men hatteleken som hun nå har satt i gang er svært problematisk. Både for henne selv, for Høyre, men kanskje aller mest med hensyn til tilliten til hele lokaldemokratiet.

Vi syns også det er en uheldig utvikling i samfunnet at politikk skal drives gjennom lobbyisme fra betalingssterke aktører. Det er jo ikke slik at uføre Lars kan betale seg inn på nevnte kurs for å bli skolert i å påvirke hvordan han skal få råd til den skyhøye husleia. Det kan heller ikke aleneforsørgeren Grete som er avhengig av brillestøtte og barnetrygd, eller de mange frivillige organisasjonene som steker tusenvis av vafler hvert år for å kunne tilby aktivitet og opplevelser til store og små.

Listen over hvem som ikke har mulighet til å betale for lobbykurs er lang, og listen over dem som kan er tilsvarende kort: Eliten og bedrifter med sterke næringsinteresser. Det er rett og slett et demokratisk problem, og hjelper overhodet ikke til å bygge opp den tilliten som politikerne stadig bevisst, eller ubevisst mister.

Vi politikere må vise oss tilliten verdig, vi er valgt av folket for å være deres fremste tillitsvalgte. Ikke for å selge våre tjenester til høystbydende.

Vi ønsker et åpent og transparent politisk arbeid, og nettopp derfor vil SV og Rødt på ny løfte diskusjonen om et lobbyregister i Haugesund i neste bystyremøte. Vi mener at dette kan bidra til å styrke innbyggernes rettssikkerhet og øke tilliten til kommunen og lokaldemokratiet.

[1] tinde_2023_rapport_endelig_versjon.pdf (regjeringen.no)

[2] rapport-ks-aapenhetsregisteret-lundogco-pdf.pdf

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Penger, Peiling og Påvirkning - Naomi Wessel Og Trine Meling Stokland
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Penger, Peiling og Påvirkning

64 9
06.05.2024

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge er et av verdens mest demokratiske land, og det norske politiske systemet skårer svært høyt på demokratisk kvalitet langs ulike dimensjoner. Det skriver forskerne som står bak prosjektet Tilstandsanalyse av det norske demokratiet[1], som lanserte sin rapport i august i fjor. Prosjektet ble ledet av forskere ved institutt for statsvitenskap ved UIO, på oppdrag fra regjeringen.

Forskerne konkluderer med at til tross for at det norske demokratiske systemet generelt har et høyt og stabilt nivå, så finnes det sider ved demokratiet som har et klart forbedringspotensial.

Blant annet peker rapporten på at innbyggere oppfatter at maktmisbruk og korrupsjon er utbredt, spesielt på lokalt nivå. Rapporten trekker også fram at innflytelsen fra ressurssterke lobbygrupper er stor, og at transparensen mellom interessegrupper og politikere med fordel kan økes. Rapporten peker på et lobbyregister som et mulig tiltak på denne utfordringen.

I 2017 vedtok bystyret i Haugesund å innføre et lobbyregister. Vedtaket kom som følge av en interpellasjon fra May-Britt Vihovde (Venstre).

Arbeidet med å innføre et register ble imidlertid lagt på hylla både i Haugesund og i flere andre kommuner på grunn av lovlighetsutfordringer knyttet til personvernhensyn.

I 2022 kom det en utredning[2] foretatt av Advokatfirmaet Lund og Co på vegne av KS, som viser hvordan kommuner innenfor dagens lovverk kan registrere selskap, foreninger og andre virksomheter, som er i kontakt med kommunen i politiske beslutningsprosesser, og hvilke folkevalgte de er i kontakt med.

I budsjettdebatten i Haugesund bystyre i desember 2023 fremmet representant Tor Inge Fredriksen (AP) et oversendelsesforslag som ble enstemmig vedtatt. Tiltak for mer åpenhet, transparens og innføring av et lobbyregister var en del av dette forslaget.

Bystyret i Haugesund har med andre ord vist en vilje til å innføre et lobbyregister både i denne perioden og i tidligere perioder.

Vår vilje til å innføre et lobbyregister har ikke blitt mindre etter at det ble kjent at Karoline Sjøen Andersen i Høyre nå skal selge kurs i politisk påvirkning via sitt konsulentselskap Fremje.

Sjøen Andersen er ikke bare bystyrerepresentant, formannskapsmedlem og gruppeleder for det største partiet i Haugesund. Hun er også vara til Stortinget, og vara til fylkestinget. Hun har tidligere blitt........

© Haugesunds Avis


Get it on Google Play